3. mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2007

Úterý, 25. Září 2007 - 9:20
| Napsal:
Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY má letos před sebou již 3. ročník a navazujte tak na dvě úspěšné konference pořádané v Brně v minulých letech. Za krátkou dobou své existence se stačila vyprofilovat v ucelenou přehlídku vývoje a nejlepších příkladů pasivních domů a zařadit se mezi prestižní evropské akce. Pavilon A na brněnském výstavišti otevře své dveře návštěvníkům od 10. – 11. 10. 2007.
Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2007

Brno, Výstaviště
10. - 11. října 2007
Pasivní domy patří mezi nejrozvinutější koncepce energeticky úsporných domů a v zahraničí jich stojí již tisíce.

Konference PASIVNÍ DOMY 2007 jde vstříc nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. Organizátor akce – Centrum pasivního domu [1] – věří, že návštěvnost překoná loňská čísla. „V minulém roce se konference zúčastnilo 350 lidí, na výstavní ploše své produkty prezentovalo 23 vystavovatelů a doprovodnou výstavu navštívilo téměř 1 000 lidí“, vzpomíná ředitel Centra pasivního domu Jan Bárta. „Konference se stala skvělou příležitostí k navázání inspirativní spolupráce při nových projektech jak v České republice, tak v zahraničí„ dodává Bárta. Pasivní domy jsou podle místopředsedy sdružení Centrum pasivního domu Josefa Smoly velmi aktuálním tématem: „Jen v Německu se počet pasivních domů každý rok zdvojnásobí. Prognóza do roku 2010 činí 60 tisíc pasivních domů. V současné době překračuje poptávka po bydlení v pasivních domech v Rakousku trojnásobně jejich nabídku.“


Vzdělávací centrum Veronica v Hostětíně

Celá akce se může uskutečnit díky finanční podpoře evropského programu SAVE – Inteligent energy Europe, příspěvkům České energetické agentury, Deutsche Bundesstifting Umwelt a města Brna. Konference se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky, který říká: „Brno jako centrum jihomoravského regionu s významným technologickým a ekonomickým potenciálem podporuje inovace a nová technická řešení, která přinášejí úsporu energie v budovách. To co občany opravdu zajímá jsou investiční a provozní náklady veřejných budov. Pokud jsou náklady na výstavbu pasivního domu jen o 10% vyšší než běžná investice, ale přitom tato stavba spo-třebuje o 90% méně energie, není důvod se nepoučit z dobrých příkladů zkušenějších kolegů ze zahraničí.“

Hlavním tématem letošní konference je transfer technologií výstavby pasivních domů ze zemí západní Evropy směrem na východ. Experti z Rakouska, Německa a Itálie, kde probíhá vývoj pasivních domů nejrychleji, předají své bohaté zkušenosti českým, slovenským, maďarským a polským účastníkům. V programu nebudou chybět ani praktické realizace domů v Čechách, v Polsku či na Slovensku.

Program je sestaven ve spolupráci se špičkovými českými i zahraničními odborníky, se zástupci ze státní správy, České energetické agentury a České komory architektů.

Konference a semináře se budou věnovat následujícím tématům:
 • Architektonická a technická řešení pasivních domů (10. 10. 2007)
 • Rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu (10. 10. 2007)
 • Pasivní stavby občanského vybavení (11. 10. 2007)
 • Architektonická a technická řešení pasivních domů (11. 10. 2007)
 • Inovativní výrobky a technická řešení (11. 10. 2007)

  Doprovodným programem mezinárodní konference bude také veletržní a výstavní sekce, firemní prezentace, exkurze po pasivních domech v Rakousku a další odborné semináře:
 • Seminář pro veřejnou správu (11. 10. 2007)
 • Seminář Pasivní domy pro odborníky (12. 10. 2007)
 • Seminář Výpočet energetické náročnosti pasivních domů (12. 10. 2007)

  Návštěvníci doprovodné výstavy o pasivních domech budou moci na výstavní ploše Pavilonu A shlédnout nabídku výrobků, technologií a služeb dostupných v České republice. Vstup na výstavu je bezplatný, což tradičně ocení i široká laická veřejnost.  Bližší informace včetně aktuálního programu konference a možnosti přihlášení naleznete na internetové stránce konference PASIVNÍ DOMY 2007 www.2007.pasivnidomy.cz.
 • Barevný svět architektury.

  Klíčová slova: