Active House Award „Future Kindergartens“ 2017

Středa, 26. Červenec 2017 - 0:00
| Napsal:

Mezinárodní studentská soutěž Active House Awards, kterou již od roku 2012 pořádá společnost VELUX, vstoupila do dalšího ročníku a otevřela nové registrace. Soutěž zaměřená na studenty vysokých škol v České i Slovenské republice si letos vytyčila náročný cíl – stanovit nové standardy pro budoucí střediska předškolní péče o děti, samozřejmě v rámci zásad aktivního domu. Mezi vítězné projekty rozdělí odborná porota částku 6 000 eur.

 Mateřská škola Solhuset (Dánsko) Foto © Adam Mork
Fotoalbum: 

Studenti letos řeší projekty mateřských škol v aktivním standardu

Mateřské školy a další dětská centra mají v naší společnosti zcela zásadní postavení, a je proto pochopitelné, že by měly dětem nabídnout ideální podmínky, které budou stimulovat a rozvíjet jejich schopnosti. Proto letos organizátoři soutěže ze společnosti VELUX Česká republika a VELUX SLOVAKIA vypsali téma zaměřené na mateřské školy budoucnosti. Cílem soutěže Active House Award je nejen podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jim hlubší pochopení problematiky návrhu budov v aktivním standardu, ale definovat zároveň nový standard pro budoucí dětská centra a mateřské školy v České a Slovenské republice.

Smysluplná soutěž s výsledky

Soutěž Active House Award je letos určena pro studenty vysokých škol v České i Slovenské republice. Projekty může přihlásit jednotlivec nebo kolektiv. Soutěžní návrh by měl stavět na nosných myšlenkách aktivního standardu, který je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou objektu. Důležitá je především vzájemná integrace zmíněných aspektů a jejich vliv na samotnou architekturu, lidské zdraví a příjemné prostředí pro život.

„Mateřské školy a dětská centra jsou objekty, v nichž by mělo být automaticky zaručeno zdravé vnitřní prostředí. Soutěž nám umožňuje se studenty diskutovat o jejich postoji ke zdravým budovám. Můžeme sledovat, do jaké míry vnímají důležitost udržitelnosti a obnovitelných zdrojů v kontextu zdravého vnitřního prostředí,“ vysvětluje Klára Bukolská, hlavní architekt společnosti VELUX Česká republika.

Registrace do soutěže Active House Award „Future Kindergartens“ 2017 byla spuštěna na začátku jara tohoto roku. Studenti, kteří by se chtěli zúčastnit, se mohou nezávazně registrovat až do 15. listopadu 2017. V průběhu trvání soutěže budou také probíhat praktické webináře, na které budou registrovaní pozváni e-mailem. Soutěžní projekty na zvolené téma je nutné odevzdat do 1. prosince 2017. Jednou z podmínek účasti v soutěži je, že projekt musí být navržen v souladu s aktivním standardem, kde denní světlo i čerstvý vzduch přichází do budovy prostřednictvím střechy. Důraz je kladen zejména na kvalitu denního osvětlení. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 15. prosince 2017. Odborná porota na základě stanovených kritérií rozdělí mezi soutěžící celkem 6 000 eur. Vítěz získá 1800 eur, druhý v pořadí 1000 eur, třetí 800 eur a na další ceny je určeno 2 400 eur.

Veškeré informace a pravidla soutěže jsou k dispozici zde.

Článek vznikl za podpory společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.