Architektonická soutěž na dostavbu univerzitního kampusu na Albertově

Datum konání: 15.01.2016, 12:00

Pondělí, 19. Říjen 2015 - 8:04
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze vyhlásila 1. 9. 2015 architektonickou soutěž na dostavbu Kampusu Albertov. Budovy Biocentra a Globcentra mají být symbiózou vědy, vzdělání a kultury – vstupenkou Univerzity Karlovy do 21. století.

Kampus Albertov - foto © CCEA

Před architekty tak leží velká výzva. Rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. i děkanové fakult, které se na programu výzkumných center podílí, se shodují s nezávislou částí poroty na tom, že vedle urbanistické a architektonické kvality návrhů budou pečlivě sledovat i aspekty ovlivňující provozní náklady obou budov. Josef Pleskot na tiskové konferenci přiblížil, co bude porota v návrzích hledat: “Budeme vyhledávat projekt, který bude dobrým navázáním na dědictví Albertova a který bude aktivovat všechny vnější vazby okolního kontextu do nových budov; musí mít propracovány zatím jenom tušené vztahy a logistiku celku a vytvářet synergické prostředí pro všechny své budoucí uživatele. Udržitelnost návrhu, na kterou je v zadání soutěže zcela oprávněně kladen velký důraz, je nezastupitelnou funkcí budov, které produkujeme pro život.”

V soutěžní porotě zasednou vedle jejího předsedy rektora Tomáše Zimy za Univerzitu Karlovu Jiřina Kurzová, pověřená vedením Odboru výstavby UK, architekt a urbanista Jan Sedlák, prorektor pro vědeckou činnost UK Jan Konvalinka a manažer projektu Kampus Albertov Miroslav Dvořák.

Odbornou nezávislou část poroty spolu s jejím místopředsedou architektem Josefem Pleskotem dále tvoří děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislav Lábus, Dalibor Hlaváček, který v roce 2013 vedl úspěšný mezioborový studentský tým v americké soutěži Solar Decathlon, inženýr Ladislav Bukovský a architekti Michal Fišer a Pavel Hnilička.

Soutěž je vyhlášena jako dvoukolová, lhůta pro odevzdání návrhu v prvním kole je 15. ledna 2016 a v druhém kole se návrhy odevzdávají do 21. června 2016. Ceny jsou vypsány následovně: pro 1. místo 1 500 000 Kč, pro 2. místo 1 000 000 Kč a pro 3. místo 700 000 Kč. Zakázka, která na soutěž naváže a která má již zajištěny finance, bude ovšem jistě nejlepší cenou.

Všechny potřebné informace, včetně podkladů k soutěži jsou k dispozici na kampusalbertov.cz.

Vyhlašovatel soutěže o návrh
Univerzita Karlova v Praze / Ovocný trh 3/5 / 116 36 Praha 1

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
CCEA Centre for Central European Architecture / U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1