BIM DAY 2016 aneb pozvánka do světa Stavebnictví 4.0

Datum konání: 10.11.2016, 09:00 - 17:30

Úterý, 8. Listopad 2016 - 10:06
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Je na čase zamyslet se nad dopady čtvrté průmyslové revoluce. Je potřeba si uvědomit, že její dosah sahá mnohem dál, než jen za brány areálů továren a průmyslových podniků. Revoluce má společenský přesah a dotýká se takřka všech oborů lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje – Informační modelování staveb (BIM) tak lze vnímat jako jeden ze základních pilířů inovací pronikajících do stavebnictví. Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit 10. listopadu 2016 na výroční konferenci BIM DAY 2016.

BIM Day 2016 – foto © archiv organizátorů

Kdy: 10. listopadu 2016 od 9:00 do 17:30
Kde: Ballingův sál, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Jste připraveni na BIM revoluci? BIM Revoluce je tady! Revoluce nebo evoluce? Takové byly podtituly předchozích ročníků konferencí BIM DAY. „Nemá příliš smysl polemizovat, nakolik jsou nové technologie postupně uplatňované ve stavebnictví revolucí nebo "jen" evolucí. To totiž nic nemění na skutečnosti, že se v současnosti nacházíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce,“ říká Petr Vaněk, předseda Odborné rady pro BIM a doplňuje: „Čtvrtá průmyslová revoluce nutně ovlivní také stavebnictví. Stavebnictví, které bude těžit z inovací a které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metodiky Informačního modelování staveb. Jen takové stavebnictví bude totiž hodno pojmu Stavebnictví 4.0.“

Iniciativa Stavebnictví 4.0

Iniciativa vychází z usnesení vlády ČR k iniciativě Průmysl 4.0 č. 729 ze dne 24. srpna 2016, které ukládá předsedovi vlády založit ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy České republiky a dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci Společnost 4.0 jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí.

Uvedené usnesení vlády ČR kromě jiného vyzývá hospodářské a sociální partnery, zejména představitele Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory České republiky, aby představili vlastní iniciativy, kterými mohou aktivně přispět k implementaci a realizaci myšlenek 4. průmyslové revoluce.

Odborná rada pro BIM se svými členy i dalšími zainteresovanými partnery se proto rozhodla reagovat na vznik Aliance Společnost 4.0 konkrétní iniciativou: Stavebnictví 4.0.

Společnost 4.0 / Průmysl 4.0 / Stavebnictví 4.0

Program plenární části konference je rozdělen do dvou bloků. První bude věnován obecně metodice BIM jako jednomu ze základních pilířů Stavebnictví 4.0. Není to však jenom metodika BIM, která bude hrát důležitou roli. Obecně bude první blok o zavádění inovací, které si naplňování myšlenky Stavebnictví 4.0 rozhodně vyžádá. Mezi zahraničními řečníky vystoupí Paul Wilkinson z Velké Británie, Magdalena Pyszkowska z Polska či Henri Achten z Holandska.

Ve druhém bloku zaměřeném tentokrát na stavby dopravní infrastruktury představí domácí odborníci, kteří metodikou BIM na domácích dopravních stavbách již mají své zkušenosti. Mezi řečníky se představí Josef Žák, zástupce společnosti Skanska a pedagog Fakulty stavební ČVUT v Praze, Pavel Růžička, zástupce společnosti Hochtief a Marek Přikryl z Teamu Exact.

Tím však program zdaleka nekončí. Součástí konference budou, již tradičně, odpolední panelové diskuze na různá témata: BIM v ČR: aktuální stav, BIM a výuka, Technologie pro (Open)BIM spolupráci, BIM pro pozemní stavby, BIM pro dopravní stavby a diskuzní panel nazvaný BIM inspirace.

Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na webu organizátora, kterým je Odborná rada pro BIM.