Budoucí konstruktéři, designéři a zdravotníci opět představí společné projekty

Datum konání: 21.04.2016, 10:00 - 14:00

Pátek, 15. Duben 2016 - 11:36
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Ve čtvrtek 21. dubna se bude v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) konat již sedmý mezinárodní workshop s inovovaným názvem DesIng2+, jehož cílem je prezentace nejlepších interdisciplinárních studentských projektů řešených ve spolupráci s průmyslovými partnery. Společné týmově řešené projekty zde představí studenti strojních, uměleckých a zdravotnických oborů.

DesIng2+, ilustrační fotografie z aktuálního akademického roku - foto © FDULS

DesIng2+

Kdy: 21. dubna 2016 od 10 do 14 hod.
Kde: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Akci pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara s katedrou konstruování strojů Fakulty strojní ZČU, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU a univerzitou v německém Deggendorfu. Letošní workshop se koná pod záštitou náměstka primátora Plzně Mgr. Martin Baxy, rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holečka, děkana hostitelské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. ak. mal. Josef Mištery a předsedy Technologické agentury České republiky Ing. Petra Očka, Ph.D.

Na workshopu budou představeny výsledky nejlepších studentských konstrukčních a designérských projektů řešených v zimním semestru 2015/2016 již podeváté na zadání, s konzultacemi a společným hodnocením odborníků z ASTOS Machinery a. s., Aš a Konstruktionsbüro DOSTAL, Edenstetten, poprvé ze společnosti ENGEL strojírenská s. r. o., Kaplice a podruhé z UWB Racing Team Pilsen při Západočeské univerzitě v Plzni.

Projekty řešilo ve 12 interdisciplinárních týmech okolo 80 studentů Fakulty strojní a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara s konzultační podporou studentů Fakulty zdravotnických studií ZČU. Studenti a studentky letos řešili v konkurujících si týmech jedno ze čtyř témat: Svařovací pracoviště, Elektricky poháněný vozík pro tělesně postižené pro jízdu v přírodě na nezpevněných cestách, Dopravník typové řady FB 100 a Rám studentské formule SAE včetně prostoru pro řidiče a aerodynamického křídla.

Účastníci workshopu se rovněž seznámí s výsledky nejlepších studentských konstrukčních projektů z univerzity v Deggendorfu, které vznikly v koordinaci s projekty ZČU, zadanými a konzultovanými firmou Konstruktionsbüro Dostal.

V úvodu workshopu DesIng2+, jehož název v sobě skrývá interdisciplinární spolupráci budoucích inženýrů, průmyslových designérů a zdravotnických expertů, tradičně předají děkani FDULS, FST a FZS ceny za nejlepší výsledky ze všech letošních projektů. Významným příspěvkem bude letos přednáška Marcela Krause, Msc. z Technologické agentury České republiky (TAČR) na téma Creative Economy 4.0.

„Pro studenty je práce v mezioborových týmech z hlediska studia i budoucí praxe velmi prospěšná. Mají možnost si na skutečných zadáních od renomovaných firem ověřit, co obnáší práce na tak komplexních projektech, které od nich vyžadují nejen odborné znalosti a dovednosti, ale i schopnost fungovat v týmu a svoji práci následně před vrcholovými manažery zadávajících firem obhájit. Navíc projekt je souřadný s našimi aktivitami v oblasti preinkubace, kterou budeme začleňovat přímo do výuky,“ říká děkan FDULS doc. Josef Mištera.

Workshop je určený pro odbornou veřejnost a má omezenou kapacitu, proto žádáme zájemce, aby se přihlásili na e-mailové adrese chochole [at] fdu.zcu.cz.

Program workshopu ke stažení zde.

Historie projektu:

Během uplynulých dvanácti let řešilo tyto tvůrčí interdisciplinární projekty na ZČU již okolo 980 studentů ve 152 vzájemně si konkurujících skupinách 3 až 4 týmů, které tvořili budoucí konstruktéři, designéři a zdravotníci. Celkem 15 českých a německých průmyslových podniků již pro ně připravilo 36 originálních různorodých témat, a již nyní mají tradiční i noví partneři zájem o řešení dalších. Kromě toho jen v posledním roce se např. 2 studentské týmy ze 3 přihlášených umístily v loňské soutěži TAČR Propojený svět na 1.-2. a na 3. místě. Celý, více než 10 letý neformální projekt Design2+ byl v říjnu 2014 na závěrečné konferenci k EU Projektu CROSSINNOVATION v Birminghamu vybrán jako jeden z 10 nejúspěšnějších.