Češi se učí kulturní památky zachovávat, ne rozprodávat

Datum konání: 22.05.2016, 13:30

Pondělí, 16. Květen 2016 - 11:00
| Napsal:

Posledním sledovaným trendem na českém trhu s uměním je schopnost aukčních domů a galerií apelovat na sběratelskou obec v nezbytnosti zachovávat významné předměty kulturní hodnoty. Tento trend již po několik aukcí úspěšně buduje Aukční dům Sýpka, který ve svých aukcích umožnil zachovat dílo Jurkoviče, Plečnika, Janáka či Sutnara v předních českých státních a soukromých sbírkách. Další vývoj uvidíme v neděli 22. 5. 2016 ve 13:30 hod na Žofíně.

Dušan Jurkovič, toaletní stolek z penzionu Vesna - foto © Aukční dům Sýpka

Tento jev, počínaje prodejem uceleného souboru Rondokubistické jídelny, navržené arch. Vondrákem, který se i při prodeji po jednotlivých kusech podařilo prodat pohromadě, pokračoval rovněž na únorové aukci Sýpky, u souboru nábytku pracovny Fr. Mareše, navrženého D.S. Jurkovičem. Soubor se podařilo zachovat vcelku, přičemž dosáhl rekordní celkové částky 840 000 Kč a současný majitel poskytl nábytek pracovny k dlouhodobé zápůjčce státním institucím. Právě díky nadčasovému pohledu nových majitelů nedošlo k rozdělení těchto významných uměleckých předmětů, jež jsou zásadními články pro uchování historické hodnoty předních českých autorů.

Obrovský zájem státních sbírek a institucí o křeslo Josipa Plečnika, z pracovny prezidenta Masaryka, byl pro povědomí o hodnotě nábytku, jakožto významného uměleckého artiklu na našem trhu, významným mezníkem. Unikátní křeslo přitom vystoupalo z vyvolávací ceny 150 000 Kč na konečnou částku 1 320 000 Kč. Český nábytek tak neustále stoupá na ceně a dochází u nás k uznání, srovnatelnému se zahraničním trhem.

I v nadcházející květnové aukci Sýpky přichází výzva pro sběratele a instituce, kterou představuje Toaletní stolek ze známé série pro dívčí pension Vesna. Autorem je nejvýraznější z českých i slovenských architektů přelomu 19. a 20. stol., Dušan Samo Jurkovič. Dílo zosobňuje kombinaci secesních prvků a lidové architektury, pro Jurkoviče tak příznačnou. Řezbovaný stolek s celoplastickými aplikacemi ve tvaru stylizovaného holubičího chvostu nese masivní mramorovou odkladní plochu, která kryje párové zásuvky s kováním. Totožný toaletní stolek se nachází v nově zrekonstruované Jurkovičově jizbě v bývalém penzionu Vesna. Motivy holubičího ocasu můžeme najít ve státních sbírkách Muzea regionu Valašsko či Muzea umění Olomouc aj. Vyvolávací cena začíná na 150 000 Kč.

Protože se květnová aukce Sýpky ponese v duchu přelomu 19. a 20. stol., uvede Sýpka hned několik autorů české a vídeňské secese, jako např. Otto Prutchera, či Josef Maria Hoffmanna. Ze stejného období se v aukci objeví i překvapivý nález v podobě dvou lavic z Vídeňského dámského módního salonu.

Předaukční výstavy:

PRAHA

Galerie u Betlémské kaple
Betlémské nám. 8, Praha 1

14.5. 2016, 15-18 hod.
15.-20.5.2016, 10-18 hod.
21.5.2016, 10-15 hod.