Co všechno můžete zažít ve Sluňákově?

Ekologické centrum Sluňákov, jenž navrhl ateliér Projektil, si pro Vás připravilo na rok 2011 spoustu tématických akcí. Které to jsou?

PROGRAM 2011

EKOLOGICKÉ VEČERY
EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC
AKCE PRO VEŘEJNOST

8. 2. út 18:00 Divadlo hudby Olomouc
ARCHITEKTURA OČIMA ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA ZDENĚK SENDLER

O svých osobních prožitcích se světem architektury v kontextech prostoru, krajiny, zahrad, člověka a přírody u nás i v zahraničí.

Dipl. Ing. Zdeněk Sendler (1956 ve znamení střelce, opice), autorizovaný architekt patří k nejvýznamnějším českým zahradním architektům. Pracuje v Brně v Atelieru zahradní a krajinářské architektury. Vyučil se na zahradním učilišti v Rajhradě, obor okrasné zahradnictví, Střední zahradnické škole v Brně Bohunicích, obor sadovnictví – květinářství a Vysoké zemědělské škole v Lednici na Moravě, Fakultě zahradnické, obor zahradní a krajinářské tvorby. Pracoval na Státním statku Mikulov, projekce Brno – Modřice, VŠÚOZ Průhonice u Prahy, středisko Brno, nyní pracuje v Atelieru zahradní a krajinářské architektury Brno. Průběžně učí na vysokých školách a publikuje. Mezi jeho záliby patří architektura, film, lukostřelba, cyklistika, včelařství, sportovní kabriolety. Je autorem mnoha parků, jejich realizací i návrhů, například Park – Přírodní katedrála v Brně byl odměněn prestižní cenou Grand Prix OA 1994, Denisovy sady v Brně ve spolupráci s Atelierem Brno (Cena Grand Prix OA 2004), Park Boženy Němcové v Karviné (studie, DSP, DRS - čestné uznání Grand Prix OA 2000), park „ Novomlýnská „ v Praze (cena Park roku 2008, Cena Václava Weinfurtera za nejlepší projekt parku), Klášterní zahrada v Litomyšli, jejíž funkčnost oceňují návštěvníci města, získala několik významných ocenění a byla publikována v prestižních architektonických publikacích, naposledy ve výběru nejlepších evropských realizací za období 2000 – 2005 (European Landscape Architekture – Edition Topos, Callvey Verlag Munchen).

29. 3. út 18:00 Divadlo hudby Olomouc
OBRAZY V KRAJINĚ, KRAJINA V OBRAZECH - LENKA SUKOVÁ

Co nám může prozradit krajina o skalních obrazech, které v ní nacházíme, a o lidech, kteří je zde na konkrétních místech vytvořili? Co vypovídají skalní obrazy o krajině, v níž jsou umístěny, o životě lidí, kteří je zde zanechali, o jejich bytí a vztahu ke světu? Jakým způsobem a v jakých podobách je v krajině a skalním umění konkrétní oblasti zastoupen čas? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v libyjské části pohoří Džebel Uweinát a na několika dalších místech severovýchodní Afriky.

Mgr. Lenka Suková vystudovala egyptologii a indologii se specializací hindština na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2008 tamtéž studuje egyptologii v doktorském studijním programu. V letech 2004 až 2006 pracovala v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur jako kurátorka sbírky Oddělení pravěkého a starověkého Předního Východu a severní Afriky. Od roku 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu, kde se podílí na plnění úkolů vědecko-výzkumného záměru (dílčí úkoly II, IVa a VIII) a spravuje a vědecky zpracovává dokumentaci z výzkumů v Dolní Núbii (1961–1965). Od roku 2009 se účastní interdisciplinárního výzkumu domovského pracoviště v Súdánu. Zabývá se skalním uměním severovýchodní Afriky a kulturním a společenským vývojem v oblasti východní Sahary v době staršího a středního holocénu.

Více informací: Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,   www.slunakov.cz