DesignMeeting 2015 začíná

Datum konání: 26.10.2015, 09:00 - 30.10.2015, 21:00

Neděle, 25. Říjen 2015 - 22:33
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Ve dnech 26. – 30. 10. 2015 pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 setkání představitelů, pedagogů a studentů zejména evropských vysokých uměleckých škol.

Cena Ladislava Sutnara - foto © Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Po úspěšném přípravném setkání, které proběhlo v listopadu 2014 a na kterém se veřejnost měla možnost setkat s významnými osobnostmi, jako je přední americký teoretik designu Steven Heller či viceprezident The J. Paul Getty Trust Ron Hartwig (bližší informace o ročníku 2014 zde), se letos pozornost soustředí také na přední evropské vzdělávací instituce.

DesignMeeting umožňuje společnou prezentaci děl, setkání představitelů, pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol z Evropy i ze světa, reflektuje rostoucí význam kreativních průmyslů v současné evropské ekonomice, mapuje práci uměleckých škol a podporuje výměnu know how. Těžištěm pětidenního setkání bude série přednášek a prezentací představitelů jednotlivých škol. Nedílnou součástí programu bude soubor výstav, včetně prezentací tvorby vzniklé na půdě jednotlivých škol. Vernisáže výstav proběhnou právě v rámci pětidenního sympozia.

Program DesignMeetingu zahrnuje množství akcí mezinárodního významu. Mezi jinými to bude udílení Ceny Ladislava Sutnara, Ceny RUV (Registr uměleckých výstupů) a Ceny DesignMeetingu. Tato prestižní ocenění, udělovaná studentům, začínajícím designérům a též dlouhodobě tvořícím umělcům za celoživotní přínos oboru, se jistě stanou velkou inspirací a motivací nejen pro oceněné tvůrce.

Jako místo setkání je zvolena nová moderní budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, která je sama o sobě ztělesněním snu o „továrně“ na umění a design.

Zástupci evropských i mimoevropských vysokých uměleckých škol mohou svůj zájem o účast na sympoziu, ať už v roli hosta či přednášejícího, vyjádřit prostřednictvím e-mailu desimeet [at] fdu.zcu.cz.

Cena DesignMeetingu 2015

Cena DesignMeetingu je součástí mezinárodního projektu DesignMeeting, které se pod záštitou Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 koná ve dnech 26. až 30. 10. 2015.

Cena DesignMeetingu je mezinárodní soutěž určená pro studenty vysokých škol a univerzit všech designových oborů. Cílem je vzájemně konfrontovat tvorbu studentů evropských škol, respektive národní vlivy a různá pojetí designu všeobecně, i podporovat mladé talenty a poskytnout cenné kontakty z prostředí designu. Konkrétně prvních deset umístěných bude zařazeno do výstavy doprovázející sympozium DesignMeeting a bude se moci zúčastnit symposia DesignMeeting osobně, přičemž náklady na cestovné a ubytování hradí pořadatel. Výherce čeká hodnotný program zcela orientovaný na různé podoby designu, možnost setkání se s renomovanými osobnostmi v oboru, množství doprovodných akcí i inspirující prostředí Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. První tři umístění získají peněžitou odměnu ve výši 30 000 Kč.

Výsledky soutěže

Pozvání k osobní účasti na mezinárodním setkání vysokých uměleckých škol DesignMeeting 2015 získává prvních deset umístěných, v abecedním pořadí:

Nerea Simón Baile
Escuela Superior de Diseño de La Rioja / SP

Karol Cyrulik
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow / PL

Katarzyna Gierat
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow / PL

Tiffany Halbritter
University of Applied Sciences Stuttgart / DE

Tzu-Hsiang Lin + Rafael Martinez Caldera
National Taipei University of Technology / TW

Magdalena Paleczna
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow/ PL

Luca Patkós
Hungarian University of Fine Arts / HU

Matej Procházka
Technická Univerzita vo Zvolene / SK

Stanislava Širočková
České vysoké učení technické v Praze / CZ

Chun-Yung Wang
National Taipei University of Technology / TW

Kdo se umístil na prvních třech místech a kteří soutěžící získají finanční odměnu 30 000 Kč? To se soutěžící i široká veřejnost dozví v pátek 30. října, kdy od 18 hod. proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen soutěže DesignMeeting 2015.

Program

Program mezinárodního setkání vysokých uměleckých škol DesignMeeting 2015 je přístupný široké veřejnosti zdarma. Hlavním jazykem akce je angličtina.

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Program týdne je ke stažení zde.

Pondělí 26. 10.

 • 10 hod.: Slavnostní zahájení projektu a výstavy DesignMeeting v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
 • 13 hod.: Slavnostní ceremoniál předání Ceny Ladislava Sutnara 2015 v obřadní síni plzeňské radnice
 • 18 hod.: Vernisáž výstavy Osobnosti DesignMeetingu v Galerii Ladislava Sutnara

Úterý 27. 10.

 • 9.30 - 12 hod.: Přednášky a prezentace držitelů Ceny Ladislava Sutnara 2015:
  Perrin Drumm (AIGA, New York) - Ladislav Sutnar's AIGA Medal, 20 years later
  Martin Baxa (Plzeň 2015, o.p.s.) - The city of Pilsen and the challenges of the European Capital of Culture project
  William Lobkowicz - The Lobkowicz Collections: A Living History in the 21st Century
  Juliet Kinchin (Museum of Modern Art, New York) - The Museum of Modern Art, New York: Ladislav Sutnar and Czech Design in Context
  Lech Majewski (Akademie výtv. umění ve Varšavě) Head, Heart, Hand. Lech Majewski and Students
  R. Roger Remington (Rochester Institute of Technology, New York) - My Journey with Ladislav Sutnar
 • 13 hod.: Odjezd do Prahy na Designblok - Prague Fashion and Design Week (pro registrované účastníky a zvané hosty)

Středa 28. 10.

 • 9. 30 - 12 hod. a 13.30 - 17 hod.: Přednášky a prezentace představitelů zúčastněných vysokých uměleckých škol
 • 18 hod.: Vernisáž výstavy "Mladí a úspěšní / Příběhy mladého českého designu" u příležitosti 25. výročí Národní ceny za studentský design. Akce se koná v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Čtvrtek 29. 10.

 • 9. 30 - 12 hod. a 13.30 - 17 hod.: Přednášky a prezentace představitelů zúčastněných vysokých uměleckých škol
 • 18 hod.: Slavnostní večer u příležitosti udílení Výroční ceny Registru uměleckých výstupů MVSAE ACADEMICAE
 • V budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara bude ve čtvrtek 29. 10. zároveň probíhat IX. interdisciplinární konference sítě univerzit Evropských hlavních měst kultury.

Pátek 30. 10.

 • 10 - 15 hod.: Den otevřených dveří Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
 • 13 hod.: Informační blok pro uchazeče o studium
 • 10 hod.: Prohlídka kreativní zóny DEPO2015 (pro registrované účastníky a zvané hosty), součásti projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015
 • 17 hod.: Prezentace výstupů workshopů konaných během DesignMeetingu 2015
 • 18 hod.: Slavnostní večer u příležitosti zakončení DesignMeetingu 2015, udílení Ceny DesignMeetingu 2015 a křtu knihy Ladislav Sutnar - Inspirace dětem

Detailní program přednášek, prezentací a workshopů konaných v rámci DesignMeetingu 2015 najdete zde.