DIALOGY O ARCHITEKTUŘE – doma : venku

Datum konání: 15.06.2016, 18:30

Úterý, 7. Červen 2016 - 16:29
| Napsal:

Ve středu 15. června 2016 se v kavárně kreativní zóny DEPO2015 jarní série Dialogy o architektuře uzavře poslední přednáškou a diskusí. V obvyklém čase od 18:30 hod. se představí architekti Tomáš Král ze studia architectureMADE a Vladimír Mašinský ze společnosti HB Reavis. Diskuse se zaměří na tvorbu u nás i v zahraničí, rozdílné přístupy i odlišné zkušenosti a životní cesty obou hostů.

DIALOGY O ARCHITEKTUŘE: květen & červen 2016 - foto © Pěstuj prostor

Jako první přiblíží svůj příběh, své zkušenosti i realizace architekt Tomáš Král, absolvent FA ČVUT v Praze z roku 2009. Po absolutoriu strávil Tomáš spolu se svojí přítelkyní a architektkou Irenou Šebovou rok v rodící se korporátní kanceláři v dvousetmetrovém věžáku v Mexico City. Život ve velkoměstě, kde je možné všechno, jim učaroval. Pak následoval koloběh nalézání a ztrácení práce. Tomáš s Irenou se přesunuli na téměř tři roky do Ženevy a na vlastní kůži zjistili, že ve Švýcarsku je toho možného mnohem méně. Poprvé v životě si však byli schopni architekturou skutečně vydělat. Ačkoliv má Tomáš Král nemálo zkušeností s prací v Česku (z poslední doby připomeňme například projekt divadelních teras, který v letošním roce obdržel čestné uznání v kategorii novostaveb budov v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2015), pracovat zde se mu zdá těžší než venku, ve známém prostředí cítí mnohem více překážek. Momentálně zkouší pracovat jako investor-architekt-stavitel v malém měřítku.

Architekt Vladimír Mašinský, absolvent FA ČVUT v Praze a prestižní Technische Universiteit Delft v Nizozemsku, působil jako architekt mj. v londýnském ateliéru Populous a jako specialista na fenomén tzv. smartcities ve společnosti Entiq. Je také autorem projektu zastřešení Olympijského stadionu v Londýně nebo návrhu nové fasády fotbalového stadionu Spartaku Moskva. V současné době pracuje jako šéf inovací v developerské společnosti HB Reavis. Ve svém příspěvku představí kromě své profesní pouti vize vývoje architektury a stavebnictví v kontextu rozšiřování digitálních technologií a rozvoje měst. Digitální technologie, hodnota dat a noví hráči na stavebním trhu, který roste především v Indii, Číně, arabském světě a USA, určují již dnes nové trendy. V architektuře podle Vladimíra Mašinského převládne tzv. BIM (informační model budov) v procesu od návrhu modelu k realizaci. Vladimír na základě osobních zkušeností a realizovaných objektů klade důraz na přemýšlení o stavbách v širších dimenzích, tedy aby budova nebyla vnímána jako izolovaný element, ale jako součást většího celku.

Vstupné na akci je 40 Kč.

Informace o další akcích spolku Pěstuj prostor > http://pestujprostor.plzne.cz

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o současnou architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Lorencová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory Plzně 2015, o. p. s., Ministerstva kultury ČR a města Plzně.