Energeticky efektivní renovace stávajících budov

Datum konání: 26.04.2016, 08:30 - 27.04.2016, 17:00

Pátek, 15. Duben 2016 - 12:11
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Pasivní standard se netýká jen novostaveb. Veliký potenciál leží ve starých domech, kterých je v České republice téměř 90 %. Převážná většina budov může při správné rekonstrukci dosáhnout výrazných úspor energie, a to dokonce i pasivního standardu. Jak připravit pasivní panelák? Na co si dát pozor u historických budov? Přijďte na náš odborný kurz a získejte nejnovější poznatky z praxe, prezentované na konkrétních příkladech.

Centrum pasivního domu, logo - foto © CPD

REKONSTRUKCE: ENERGETICKY EFEKTIVNÍ RENOVACE STÁVAJÍCÍCH BUDOV

Kdy: 26. - 27. dubna 2016 / 8:30 - 17:00
Kde: Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

CO SE V KURZU DOZVÍTE?

Tento dvoudenní kurz (s bonusovým dnem zdarma) vás naučí správně navrhovat renovace stávajících staveb s cílem maximálně snížit jejich energetickou náročnost. Čekají vás specializované přednášky se zaměřením na ukázky z praxe včetně cvičení pro integraci poznatků.
Samotný kurz trvá dva dny, účastníkům nicméně důrazně doporučujeme účast na přípravném nultém dni, který je zaměřen na představení základních principů navrhování domů s velmi nízkou energetickou náročností. Účastníci kurzu mají nultý den zdarma.

Uchazeči získají osvědčení o absolvování kurzu autorizované Centrem pasivního domu. V ceně kurzu jsou také vzdělávací skripta v rozsahu stovek stran a coffee break.

CO VYUŽIJETE V PRAXI?

Budete schopni navrhovat vysoce energeticky efektivní a ekonomicky rentabilní renovace, vycházející z moderních postupů, které se osvědčily v praxi. Díky ukázkám přímo na místě získáte náměty a inspiraci pro vlastní praxi.

DÉLKA KURZU:

 • 2 dny (+ 1 den zdarma)
 • 24 x 45 minut interaktivní výuky

CENA:

5 490 Kč vč. DPH (členové CPD 10% sleva, studenti 50% sleva, případně možnost zúčastnit se kurzu v rámci pracovní stáže: v případě zájmu pište na e-mail katerina.djak [at] pasivnidomy.cz (kontaktujte))

KOMU JE KURZ URČEN:

 • architektům a projektantům
 • velmi přínosný je také pro pracovníky realizačních firem a památkové péče

PODROBNÝ OBSAH KURZU:

Nultý den (příprava - úvod do problematiky pasivních domů)

 • Úvod do problematiky pasivních a nulových domů
 • Legislativní rámec a normy ve vztahu k budovám s velmi nízkou energetickou náročností
 • Základní principy návrhu energeticky úsporných objektů
 • Dobré i špatné příklady z praxe

První den

 • Projekční zásady a možnosti renovace rodinných domů
 • Projekční zásady a možnosti renovace bytových a panelových domů • Systémy větrání u renovace, úprava otopných soustav
 • Problémy renovovaných budov
 • Ukázky projektů

Druhý den

 • Projekční zásady renovace nebytových budov
 • Historické budovy a jejich specifika
 • Návrh systémů větrání a otopných soustav včetně regulace a distribuce tepla
 • Využití obnovitelných zdrojů tepla (solární energie, kogenerace apod.)
 • Workshop – návrh renovace stávajícího objektu (reálný příklad)
 • Ekonomické posouzení navrhovaných úsporných opatření

Více informací a přihlášky naleznete na webových stránkách Centra pasivního domu. Kapacita kurzu je omezena na 20 účastníků.