Film Lidský rozměr: jak udělat z města dobré místo k životu?

Datum konání: 23.10.2013 (Celý den)

Středa, 4. Září 2013 - 0:00
| Napsal:

Město může být inspirativním místem, které vybízí k setkávání a umožňuje svým obyvatelům prožít příjemný a naplněný život. Takové je poselství dokumentárního filmu Lidský rozměr, který vstupuje 12. září do českých kin.

Fotoalbum: 

Snímek přibližuje práci a myšlenky vizionářského dánského urbanisty Jana Gehla a jeho kolegů, kteří již čtyřicet let pomáhají přetvářet města v různých koutech světa. Chladné stroje na práci a bydlení mění citlivými zásahy v živoucí organismy, osvobozují je od nadvlády automobilů, vrací mezi budovy život. Může „kouzlo,“ které změnilo tvář Kodaně nebo newyorského Times Square, fungovat i v Česku? Distributor Aerofilms připravuje ve 12 městech ČR speciální projekce doplněné debatami s předními architekty, urbanisty či městskými zastupiteli. Diváci tak mohou vztáhnout témata filmu ke konkrétním problémům vlastního města. Ode dne premiéry bude film ke zhlédnutí také on-line na serveru aerovod.cz.

Středem města je člověk
Polovina světové populace žije v městských oblastech, do roku 2050 podíl městských obyvatel vystoupá na 80%. Život ve velkoměstech je okouzlující, přináší však také problémy. „Při našem způsobu života musíme čelit surovinové krizi, změně klimatu, osamělosti či závažným zdravotním problémům,“ říká režisér Andreas M. Dalsgaard. Mnoho z těchto problémů přitom souvisí se způsobem, kterým jsou organizována naše města. „Jan Gehl studoval lidské chování ve městech 40 let. Zdokumentoval, jak moderní města odrazují obyvatele od vzájemné interakce. Zároveň však říká, že města můžeme stavět způsobem, který lidskou potřebu pospolitosti a blízkosti zohledňuje,“ dodává Dalsgaard. Často stačí jednoduchý zásah k úplné proměně lokality. Několik příkladů za všechny: stačilo umístit několik laviček, omezit automobilový provoz a zavést pruhy pro cyklisty, a z dříve nehostinného Times Square v New Yorku se stalo místo setkávání, kde si lidé čtou, povídají či jen pozorují své okolí. Úzké zadní uličky Melbourne, kde kvetl jenom zločin, se proměnily v tepající centra kavárenského života a někdejší automobilová bašta Kodaň se po vytvoření pěších zón a cyklostezek stala prototypem zdravého města. Společným jmenovatelem těchto změn je uvědomění, že středem města má být člověk a jeho potřeby.

Speciální projekce nabídnou 25 odborníků v regionech
Témata městského plánování a urbanismu jsou aktuální také v ČR. Mohou si česká města vzít dobrý příklad z některých světových metropolí a být k lidem přátelštější a ohleduplnější? Mohou si jejich obyvatelé také „vzít zpátky veřejný prostor“? Speciální projekce Lidského rozměru nabídnou ve 12 městech celkem 25 diskutujících – na seznamu jsou špičkoví odborníci, vždy se vztahem k dané lokalitě. „Ve společnosti sílí poptávka po oživení měst a citlivějším přístupu k veřejnému prostoru. Doufáme, že Lidský rozměr nabídne pozitivní příspěvek do diskuze. Speciální projekce nabídnou opravdu zajímavé hosty se silným vztahem k regionu," podotýká Jan Noháč ze společnosti Aerofilms. Brněnská debata tak například hostí historika architektury a bývalého ředitele Domu umění Rostislava Koryčánka, občanského aktivistu Matěje Hollana či architekta a památkáře Romana Čerbáka. V Českých Budějovicích porovnají své názory náměstkyně primátora ČB pro územní plánování Ivana Popelová a dva z nejvýraznějších budějovických architektů poslední doby, Martin Krupauer a Miroslav Vodák. V Praze přispěje svými postřehy vedoucí Kanceláře veřejného prostoru pražského magistrátu architektka Pavla Melková, mluvčí iniciativy Auto*Mat Vít Masare či kavárník a autor projektu Piána na ulici Ondřej Kobza. Speciální projekce proběhnou také v Jablonci, Liberci, Litomyšli, Mladé Boleslavi, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Teplicích.

Speciální projekce filmu Lidský rozměr s diskuzemi

17. září 20h00 Olomouc Metropol
Host:
Ing. Jarmila Marková
Památkářka a urbanistka působící v Národním památkovém ústavu

17. září 20h00 Pardubice Automatické mlýny
Hosté:
Ing. arch. Pavla Pannová
Hlavní architekt města Pardubic
Michal Koláček
Náměstek primátorky Pardubic pro dopravu, urbanismus a architekturu

20. září 18h00 Praha Bio Oko
Hosté:
Ing. arch. Pavla Melková
Architektka, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru na Útvaru rozvoje HMP
Vít Masare
Mluvčí iniciativy Auto*Mat, člen Metropolitní ozvučné desky
Ondřej Kobza
Kavárník, autor projektu Piána na ulici a mnoha happeningů

2. října 20h00 Mladá Boleslav Dům kultury
Host:
Ing. arch. MgA. Tomáš Legner
Architekt a urbanista, studie a projekty viz www.czechdevelop.cz

4. října 19h30 Litomyšl Kino Sokol
Hosté budou upřesněni
viz www.litomysl.cz/sd

5. října 19h00 Plzeň Přednáškový sál LF UK
Hosté:
Mgr. Ing. arch. Petr  Klíma
Architekt a teoretik architektury, člen kreativního týmu Plzeň 2015
MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.
Ředitel festivalu o veřejném prostoru Street For Art, ředitel Plzeň 2015

6. října 17h00 Jablonec Kino Junior
Hosté:
MgA. Ida Čapounová
Architektka, členka platformy re:, podílí se na tvorbě územních plánů
MgA. Jakub Chuchlík
Architekt, polovina architektonické dílny IUCH

10. října 17h00 a 19.30 projekce, 18.30 debata Ostrava Minikino
Hosté:
Mgr. Martin Strakoš
Ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu
Ing. arch. Ondřej Vysloužil
Zabývá se navrhováním obytných a občanských staveb a urbanismem
Ing. arch. Petr Hurník
Zapálený urbanista, odborník na veřejný prostor, pedagog

10. října 19h00 Brno Kabinet múz
Hosté:
Mgr. Rostislav Koryčánek
Historik architektury, kurátor výstav, publicista
Matěj Hollan
Občanský aktivista, zakladatel Brnění, o.s., člen redakce Žít Brno
Ing. arch. Mgr. Roman Čerbák
Architekt, částečně památkář, občasně aktivní ve 4AM, městofil

11. října 19h00 Liberec Kino Varšava
Hosté:
Ing. arch. Jiří Žid
architekt, pedagog, kavárník a liberecký patriot
Ing. arch. Zuzana Koňasová
architektka a umělkyně, založila platformu Liberec-Reichenberg.net
Ing. arch. Ondřej Pleštil
architekt, stavitel, tesař a cestovatel

14. října 20h00 České Budějovice Kino Kotva
Hosté:
Ing. Ivana Popelová
Náměstkyně primátora ČB pro strategický rozvoj a územní plánování
Ing. arch. Miroslav Vodák
Architekt, jeden z iniciátorů občanského sdružení CBArchitektura
Ing. Martin Krupauer
Architekt, partner kanceláře Atelier 8000, autor realizací v ČB

26. října 20h00 Teplice 3ožák
Host:
Jakub Mráček
Pedagog a předseda správní rady PRO POLIS Teplice, o.p.s.

Klíčová slova: