Fórum expertů prohloubí odbornou diskusi nad stavebními detaily

Datum konání: 15.04.2014, 08:30

Čtvrtek, 20. Březen 2014 - 14:19
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Fórum expertů – unikátní formát odborné polemiky nad stavebními detaily – startuje poprvé v České republice a pod hlavičkou nezávislé expertní organizace. Centrum pasivního domu přichází se speciálním seriálem akcí, v němž se experti z oboru společně věnují do hloubky vždy konkrétnímu okruhu problémů z návrhu a realizace stavby pasivního domu.

Fórum expertů - CPD

Cílem každého z připravovaných diskusních setkání je probrat zkušenosti s řešením specifického konstrukčního detailu za účasti architektů i stavebníků a porovnat jejich způsoby řešení.

Odborníci, které už nudí konference plné separátních monologů, by proto měli zpozornět. Akce počítá se zapojením návštěvníků, kteří mohou přispět v předstihu konkrétními výkresy, nad nimiž budou experti diskutovat. První Fórum expertů se uskuteční už 15. dubna v Praze a tématem bude osazování oken v pasivních domech.

Vznik Fóra expertů reaguje na dlouhodobý nedostatek odborníků v oblasti úsporného stavebnictví. „Chceme vytvořit protipól obvyklým konferencím, kde se jednotlivé příspěvky míjejí a každý mluví jen o tom svém materiálu nebo o svých produktech,“ vysvětlil důvody Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu. Problémy, kteří projektanti dennodenně řeší, jsou přitom prakticky totožné.

Fórum expertů bude prostorem pro dialog a inspiraci. „Podařilo se nám získat spoustu špičkových odborníků, kteří mají s diskutovanými problémy dlouholeté zkušenosti. Věříme, že jejich vzájemná diskuse o vhodných řešeních výrazně obohatí nejen je, ale i všechny návštěvníky,“ dodal Bárta. Formát akce počítá s výrazným zapojením všech účastníků akce. Kromě diskuse na místě organizátoři umožňují přihlášeným dopředu poslat návrhy projektů, nad nimiž se budou experti zamýšlet.

Fórum expertů má zatím naplánované dva pilotní díly. Po odzkoušení plánuje Centrum pasivního domu vypsat na podzim další termíny.

PILOTNÍ TERMÍN

Téma: Osazování oken v pasivních a nulových domech a související problémy

Termín: 15. 4. 2014, 8:30 – 12:30

Místo konání: Impact HUB, Drtinova 557/10, Praha

Přihlašování zde.

PŘIPRAVUJEME

Téma: Zakládání pasivních a nulových domů / řešení paty zdiva

Termín: první polovina června

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovou organizací, která vznikla za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a zajištění kvality pasivních domů. Členy sdružení jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků a další odborníci se zájmem o pasivní domy. Sdružení CPD tak představuje nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejnosti, nevyjímaje českou politickou reprezentaci.