Galerie Kvalitář otevře výstavu kreseb umělce a kurátora Michala Škody

Datum konání: 18.05.2018, 10:00 - 31.07.2018, 18:00

Pondělí, 7. Květen 2018 - 9:18
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Výstava Ticho místpředstavuje nový soubor kreseb tužkou Michala Škody, ve kterém se autor zabývá vztahem člověka k prostoru i ke konkrétnímu místu. Kresby budou prezentovány v galerii Kvalitář, spolu s výběrem z jeho autorských knih - deníků z posledních tří let, odhalujících princip uvažování uplatněný ve vystavených dílech. 

Výstava Michala Škody Ticho míst, galerie Kvalitář. Zdroj: Kvalitář
Fotoalbum: 

Michal Škoda patří k solitérním postavám české umělecké scény. Publikum ho zná jako umělce a jako autorita je vnímán i díky kurátorství v Galerii současného umění a architektury - Domu umění města České Budějovice, která se za dobu jeho působení stala prestižní institucí s mezinárodním přesahem.

Škoda se ve své práci zabývá především vnímáním prostoru, lidskou perspektivou, vztahy a řadou otázek spojených s naší existencí v rámci každodenního života. Všímá si především míst ovlivněných člověkem, ať už se jedná o architekturu, nebo o nenápadný environmentální prvek v krajině. Dlouhodobým mapováním těchto „tichých míst” a subjektivním přenosem trojrozměrného prostoru na papír, redukuje umělec realitu až do podoby černobílých geometrických fragmentů.

Výstava v pražském Kvalitáři, představí doposud neprezentované kresby tužkou z posledního období, doplněné autorskými knihami.

Jedná se o druhou samostatnou výstavu Michala Škody v Kvalitáři, se kterým Škoda dlouhodobě spolupracuje.

MICHAL ŠKODA

Michal Škoda (*1962, Tábor) je autodidakt. Na počátku své tvorby se věnoval keramice a vytvářel především objekty organického tvarosloví. Práci na těchto dílech ukončil kolem roku 1993, kdy se rozhodl pro nový začátek a zcela rozličný přístup k tvorbě. Důležitým tématem se mu stává prostor a architektura. Období charakterizují objekty geometrických tvarů s hermeticky uzavřeným prostorem. Od roku 1996 Škoda paralelně pracuje na autorských knihách reflektujících jeho život a uměleckou tvorbu.

Další zlom v tvorbě přichází na přelomu milénia, u Škody dochází k opětovné redukci. Vznikají bílé monochromatické objekty, v nichž analyzuje architekturu a prostor. Toto období shrnula samostatná výstava autora ve Veletržním paláci Národní galerie Michal Škoda 2000-2003 v roce 2004.

Mezi lety 2005 až 2010 se Škoda věnoval tzv. „obrazo-objektům” - obrazům malovaným na MDF deskách, které byly představeny na řadě výstav, naposledy jeho samostatnou prezentací v Kvalitáři -V rámci procesu v roce 2016. Od roku 2011 autor vytváří tužkové grafitové kresby na papíře.

Příležitostně se také věnuje site-specific instalacím pro dané prostory. Jako svoji doposud nejzásadnější realizaci považuje zrcadlový objekt v rámci „Postní intervence” v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze (2015).

Má za sebou velkou řadu výstav doma i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena v řadě tuzemských a mezinárodních sbírek.

Vedle své autorské tvorby Michal Škoda působí od roku 1998 jako hlavní kurátor Galerie současného umění a architektury - Domu umění města České Budějovice, která se za dobu jeho působení stala prestižní institucí s výrazným mezinárodním přesahem.

Michal Škoda patří k autorům, s nimiž galerie Kvalitář spolupracuje dlouhodobě. V roce 2016 mu uspořádala samostatnou výstavu s názvem V rámci procesu; následující rok bylo jeho dílo prezentováno na kolektivní výstavě Každá židle potřebuje obraz.

Michal Škoda žije a pracuje v Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a v Českých Budějovicích.

Klíčová slova: