Galerie NORMA SPACE uvede přednáškový cyklus o spolupráci v architektuře

Datum konání: 21.11.2016, 19:00

Pondělí, 21. Listopad 2016 - 10:42
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Spolupráce, jako tematický blok přednášek, diskusí a workshopu, představuje neortodoxní pojetí možných kolaborací v rámci architektonické profese. O nejasné hranici mezi povoláním teoretika a architekta se budeme bavit s Monikou Mitášovou a Cyrilem Říhou, o dialogu v čase s autory významných staveb při rekonstrukci promluví Martin Jančok a Ondřej Synek, celý blok zakončí přednášky Moniky Annen a Carlose Míngueze Carrasco o změně rolí z pozic bývalých architektů, dnes profesionálních kurátorů.

NORMA SPACE: Spolupráce / Martin Jančok a Ondřej Synek – foto © archiv galerie
Fotoalbum: 

Kdy: 21. 11. / 24. – 27. 11. / 28. 11. / 29. 11. 2016, od 19:00
Kde: Galerie NORMA SPACE, Podskalská 31, Praha 2

SPOLUPRÁCE jako první tematický blok vychází z jednoduchého faktu, že spolupráce je základním principem NORMA SPACE. Spolupráce je tedy metodou a zároveň tématem těchto dnů.

Navzdory tomu, že architekt zřídkakdy pracuje sám, je povolání architekta vnímané velmi individualisticky. Spolupráce je přitom denní součástí procesu. Je to způsobené univerzálností postupů a nástrojů práce architekta, které jsou předurčené jeho vzděláním. Kromě klasické spolupráce architekta a jiných profesí, podílejících se na relativně lineárním procesu od návrhu k realizaci, existují i další typy spolupráce – komplexnější (v čase), vnitřní (v rámci ateliéru), nedobrovolné (normy), náhodné (při soutěži). A právě těm se chceme věnovat.

Spolupráce samozřejmě není automaticky pozitivní, ani nejde o apel na vystoupení architekta či teoretika z introvertní pozice. Avšak přehodnocení individualismu či izolace v situaci po období finanční krize, která způsobila určitý obrat od zdánlivě neomezených zdrojů a zakázek k alternativnějším metodám, způsobilo narušení představy, co vlastně znamená povolání architekta, povolání teoretika.

O této nejasné hranici se budeme bavit se dvěma teoretiky architektury Monikou Mitášovou a Cyrilem Říhou. Specifické okruhy, otázky a hlavně subjektivní pohledy na současnou situaci, scénu i stav architektury a jejích institucí.

Architekti Ondřej Synek (re:architekti) a Martin Jančok (Plural) představí typ „mezi-časové“ spolupráce, kdy se současný architekt ocitá v nepřímém dialogu s autorem budovy, kterou rekonstruuje. Re: architekti se před nedávnem zúčastnili projektu BUILDING UPON BUILDINGS, v rámci kterého rekonstruovali dostavbu gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové od Josefa Gočára. Martin Jančok se dlouhodobě zabývá obnovou neologické synagogy v Žilině od Petera Behrense a za pavilon na Slovenské nádvoří Slovenské Národní Galerie u přemostění Vladimíra Dědečka dostal cenu CE·ZA·AR 2012 (společně s Alešem Šedivcem). Jak se projevuje konfrontace s ikonickými architekty v samotném procese návrhu představí v přednáškách a rozvinou v moderované diskusi s moderátorkou radia Wave Jaroslavou Haladovou.

V průběhu trvání celého bloku bude probíhat studentský workshop pod vedením berlínského kolektivu ON/OFF. Workshop jako náhodná spolupráce kolektivu při tvorbě společného produktu do/pro bezprostřední okolí galerie.

Dalšími hosty budou Monika Annen z curyšské galerie BALTSprojects a Carlos Mínguez Carrasco z newyorského Storefront for Art and Architecture. Stejně jako Norma Space jsou BALTSprojects a Storefront for Art and Architecture galerie, které vytvářejí prostor pro spolupráci moderovanou/zprostředkovanou právě architekty, jejichž motivace i role v procesu mutují. Monika Annen představí svou galerii a bude mluvit o práci na měnících se pozicích – kurátorky i architektky výstav a produkční uměleckých děl. Blok zakončí Carlos Míngues Carrasco, který se bude v přednášce věnovat tématu práce profesionálního kurátora s praxí i vzděláním architekta. Představí významné spolupráce v rámci Storefront for Art and Architecture a letošní triennale v Oslu After Belonging, na jehož tvorbě se jako jeden z hlavních kurátorů podílel.

Program

 • 21. 11. 2016 v 19:00
  Zahájení, přednášky a diskuse Martina Jančoka a Ondřeje Synka
  Facebook

 • 24. – 27. 11. 2016
  Workshop s ON/OFF
  Facebook

 • 28. 11. 2016 v 19:00
  Moderovaná diskuse/výslech Moniky Mitášové a Cyrila Říhy
  Facebook

 • 29. 11. 2016 v 19:00
  Přednášky Moniky Annen a Carlose Mínguez Carrasco
  zakončení SPOLUPRÁCE, afterparty
  Facebook

Účinkující:

 • Carlos Mínguez Carrasco (Storefront for Art and Architecture, USA)
 • Monika Annen (BALTSproject, CH)
 • Monika Mitášová (SK)
 • Cyril Říha (CZ)
 • Martin Jančok (Plural, SK)
 • Ondřej Synek (re: architekti, CZ)
 • ON/OFF Berlin (DE)

Podpořili: Státní fond kultury, Městská část Praha 2, Česko-německý fond budoucnosti, Slovenský institut, Ateh, Baumit.