Hrušovany u Brna dostanou nové společensko-kulturní centrum Sokec

Datum konání: 30.09.2016, 17:00

Čtvrtek, 4. Srpen 2016 - 9:26
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu společensko-kulturního centra SOKEC na místě historického areálu hrušovanské sokolovny. Návrh jejího prostorového, provozního a funkčního uspořádání, který kromě řešení vlastního objektu zahrnuje i úpravy souvisejícího areálu a případně i navazujícího veřejného prostoru.

Budova budoucího společensko-kulturního centra – foto © archiv organizátorů

Jedná se o soubor budov historické sokolovny, který již od svého vzniku sloužil kultuře a potřebám sportu. Stávající stav objektů je výsledkem dlouhodobého stavebního vývoje, ve kterém se odrážela celá řada různých požadavků uplynulých období. Bohužel současný stavebně-technický stav objektu není dobrý. Dispoziční, provozní i funkční řešení nelze považovat za vyhovující.

Tyto objekty navazují na ostatní veřejné objekty v okolí – obecní úřad, školu, školku atd. Obec má zájem i předpoklady funkci sportu a kultury v tomto místě uchovat jako součást potřebné občanské vybavenosti v centrální části obce i jako kulturně-historickou hodnotu (nespočívající v hodnotě staveb, ale ve způsobu využití území).

Více informací můžete najít na webu ČKA nebo na stránkách obce Hrušovany u Brna.