Komunální politika a architektura – city management

Datum konání: 10.12.2015, 16:00

Pátek, 27. Listopad 2015 - 9:28
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Srdečně vás zveme na další díl cyklu OTTA – Otevřený Think Tank Architektů, tentokrát na téma architektury v rámci komunální politiky.

Česká komora architektů – logo

Kdy: 10. prosince 2015, 16 h
Kde: Kancelář České komory architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Moderátor diskuse: Ing. arch. Petr Lešek
(autor materiálů Architektura pro komunální politiku, Architektura pro venkov)

ČKA soustavně upozorňuje na nedostatečné reflektování tématu architektury a péče o kulturní prostředí v prioritách většiny zastupitelů. Důsledná péče o naše bezprostřední prostředí se přitom přímo odráží na kvalitě našich životů, a proto by jí měla být přikládána nemalá váha.

Z tohoto důvodu Komora vydala několik přínosných materiálů zaměřených na komunální politiky a zastupitele, kteří o kvalitě prostředí v dané lokalitě rozhodují. Před loňskými volbami to byla Architektura pro komunální politiku, dále pak manuál Městský architekt či aktualizovaný program Architektura pro venkov. Současně Komora nabízí podporu při vyhlášení architektonických soutěží a intenzivně připravuje Manuál pro zadávání veřejných zakázek. Více než rok po komunálních volbách bychom proto rádi zhodnotili přístup zástupců měst a obcí k veřejnému prostoru, uplatňování strategického dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury v praxi apod.

Na akci srdečně zveme zástupce samospráv, orgánů veřejné správy, architekty a publicisty.

Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: iveta.konigsmarkova [at] cka.cc.

K události se můžete připojit také na Facebooku.