Konference představí architekturu sborů Československé církve husitské

Datum konání: 19.10.2018, 09:30

Úterý, 24. Červenec 2018 - 11:26
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Konference o architektuře sborů Československé církve bratrské proběhne v rámci výzkumého projektu Katedry architektury FSv ČVUT v Praze. Připomene tak 100 let od založení Československé republiky, pro kterou jsou tyto stavby charakteristické. Projekt doplní také knižní publikace.

Unikátní meziválečnou stavební kulturu Československé církve husitské lze bezpochyby interpretovat jako součást budování nového demokratického státu a hodnotit ji jako významnou i v širších společenských, sociálních a kulturních souvislostech. Sbory a další stavby sakrálního a kulturního charakteru Československé církve husitské dosud představují oblast architektury meziválečného Československa systematicky neprozkoumanou a nezhodnocenou, ačkoli dotvářejí podobu řady našich měst a obcí. Jsou též významným dokladem vývoje architektury v období první republiky: reprezentujícím projevy od historismu po progresivní formové tendence a tvorbu jak prominentních architektů a stavitelů, tak tvůrců regionálního významu.

Prezentace výsledků projektu mapování meziválečné stavební činnosti Československé církve husitské je stanovena na r. 2018, kdy si připomínáme 100. výročí založení Československé republiky, a předjímá též výročí založení Československé církve husitské, které se bude slavit v r. 2020. Jednotlivé tematické sekce konference se budou zabývat interpretací sborů v kontextu československé meziválečné architektury (jejich forma, funkce, konstrukce) i detailnějšími aspekty jejich vzniku, např. liturgickým východiskům a významným osobnostem, obecnějším kulturně-společenským přesahům atd. Hlavním výstupem projektu bude vedle pořádání konference též publikace Sbory Československé církve husitské, a to s bohatým doprovodným výkresovým i fotografickým materiálem. Řada informací, dokumentů, výkresů a fotografií bude publikována poprvé a interpretována v širších kulturně-společenských souvislostech a s důrazem na regionální vazby. Vedle hodnotících textů zde bude publikována topografie sborů – v podrobném seznamu a katalogu, v němž bude interpretováno cca 70 vybraných staveb, zejména z meziválečného období. Publikace vyjde koncem r. 2018.

Konference navazuje na vědecko-výzkumnou činnost katedry architektury FSv ČVUT v Praze – projekt od r. 2016 zpracovává ve spolupráci s Československou církví husitskou. Vydání publikace podpořila finanční dotace Ministerstva kultury ČR z programu Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí r. 2018 spjatých s naší státností, prostředky grantu katedry architektury SGS 2018 a grantu SVK 2018 a Československá církev husitská (pořádání konference) a prostředky Československé církve husitské.

Konference proběhne 19. 10. 2018 od 9.30 v Husově sboru, Dykova 1, Praha-Vinohrady

Registrace probíhá zde, pro více informací navštivte webové stránky konference.