Letošní Křižovatky architektury se budou zabývat kulturní krajinou

Datum konání: 02.06.2016, 08:30 - 16:00

Středa, 20. Duben 2016 - 15:20
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Letošní 8. ročník konference Křižovatky architektury, který se koná pod názvem „Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana“, má ambici podpořit vícestrannou diskusi nad přístupem právě ke kulturní a městské krajině. Vystoupení řady představitelů politického života, státní správy, vedení měst a obcí a samozřejmě profesí, především architektů a urbanistů, jí nepochybně může dodat řadu nových impulsů. Přesvědčete se o tom sami již 2. června v prostorách Národního technického muzea.

Křižovatky architektury, case study: Vít Branda, Michal Fišer, Štěpán Špoula, Revitalizované Nábřeží řeky Ohře v Kadani - foto © Tomáš Rasl

Kulturní krajina: proměny _tvorba_ ochrana

Kdy: 2. června 2016 8:30 - 16:00
Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Dosavadní praxe projektování staveb v krajině včetně městského intravilánu není ideální. Především monofunkční a technicky orientovaný přístup je proto třeba nahradit postupem integrovaným, který bude brát v potaz všechny souvislosti řešení konkrétního problému či potřeby: počínaje sociálními a ekonomickými parametry konkrétní lokality a konče imperativy památkové ochrany. Krajina, ať už městská či mimo lidská sídla, je nikoli jen terén k realizaci více či méně utilitárních projektů, ale především nositelem kulturních hodnot: identity místa a jeho paměti. Potřeba ochrany rázu a kvality krajiny přitom nevyžaduje jen změnu v myšlení výkonných orgánů státní správy a samosprávy, ale hlavně jiný – dnešní terminologií holistický - přístup k územnímu plánování. Právě územní plán je totiž základním nástrojem k zachování a tvorbě takové krajiny, s níž se její obyvatelé mohou identifikovat. Mj. to bude vyžadovat užší a nepochybně i méně předsudečnou spolupráci a komunikaci mezi politickou sférou, širokou veřejností a odborníky.

Hlavními tématy budou: systémy sídelní zeleně, plánování městské krajiny, představení case studies (tuzemské i zahraniční), kvalita městské krajiny a dotační tituly.

V programu vystoupí např.: Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury, Pavla Melková, IPR Praha, Petr Palička, Penta Investments, Dan Jiránek, Svaz měst a obcí ČR. V diskusním panelu věnovaném dotačním titulům se účastníci mohou těšit na Kláru Dostálovou, náměstkyni MMR, Vladimíra Dolejského, náměstka MŽP a Pavla Sekáče, náměstka MZe.

Cílem konference je pokračovat v diskusi na celospolečensky aktuální téma, letos se zaměří na rozvoj a ochranu kulturní krajiny, systémy sídelní zeleně a na možnosti čerpání dotací pro zlepšení městské krajiny. K diskusi budou přizvány všechny zájmové skupiny, kterými jsou především zástupci měst a obcí, dále památkáři, architekti, urbanisti, akademická obec, developeři, studenti a média.

Více informací a on-line registrace na www.krizovatkyarchitektury.cz.

Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů.