Malá středočeská obec vyhlašuje soutěž na revitalizaci veřejných prostranství

Datum konání: 05.02.2018, 17:00

Pátek, 1. Prosinec 2017 - 0:46
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Malá vesnice v údelí Berounky, na cestě mezi Berounem a Kalštejnem, je obcí s velkým potenciálem a krásnou okolní přírodou. V létě oplývaná turisty, v zimně klidem. Blízkost lesů, vápencových skal, bývalých lomů Velká a Malá Amerika, poutního místa Svatý Jan pod Skalou a nezapomenutelná legenda o Hágenovi, který se stále toulá v okolních štolách dělají z obyčejné obce na břehu řeky výjimečné místo. Srbsko nyní hledá koncepční řešení na revitalizaci veřejných prostranství, a proto se rozhodla vyhlásit veřejnou architektonickou soutěž.

Srbsko, břeh Berounky, © Biskupová
Fotoalbum: 

„Chtělo by to upravit prostor před školou, za rok, dva bychom zase upravili prostor před obecním úřadem, potom před nádražím. Každý prostor by se upravoval v jiné době, jinýma očima, jiným zhotovitelem, podle jiné vize. A to je důvod, proč jsme se rozhodli pro vyhlášení architektonické soutěže. Chceme tím získat jednotnou vizi středu obce, jejích veřejných prostor,“ prohlašuje starostka obce Srbsko Svatava Biskupová.

Srbsko je malá obec ve středočeském kraji s přibližně pěti sty obyvateli. Leží na trati mezi Karlštejnem a Berounem. Obec má výjimečné okolí. Je usazena do kaňonu řeky Berounky obklopené vápencovými skalami. Veřejné prostory samotné obce by si ovšem zasloužily komplexní péči vedenou jednotnou myšlenkou. Z toho důvodu chceme oslovit všechny mladé i zkušené architekty/tky, studenty/tky architektury, architektonická studia i kanceláře k účasti v architektonické soutěži. Účast v soutěži není podmíněna autorizací.

Předmětem soutěže je návrh revitalizace veřejných prostranství obce Srbsko. Zadavatel se jejím prostřednictvím snaží získat celkové koncepční řešení veřejných prostor, které poslouží jako podklad pro další rozvoj obce. Návrh by měl posílit místní komunitu, podpořit turistický ruch v místě, ale nezničit jeho vesnický charakter. K soutěži proběhlo participační setkání s místními obyvateli.

Soutěž získala regulérnost od ČKA. Soutěž je vyhlášena dnem 27. 11. 2017, všechny podklady, zadání a podmínky soutěže naleznete na stránkách vyhlašovatele. Odevzdání návrhů je možné do 5. 2. 2017 do 17:00 na obecním úřadě v Srbsku. Návrhy bude posuzvat porota ve složení ze zástupců obce a architektů Ing. arch. MgA. David Mateásko, Ing. arch. Ondřej Tuček, MgA. Jakub Chuchlík. Vítězným návrhům budou uděleny ceny v celkové hodnotě 160 000 Kč.