Maraton české architektury v Sarajevu

Datum konání: 14.11.2014, 18:00 - 23.11.2014, 18:00

Úterý, 11. Listopad 2014 - 11:13
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Po Maratonech české architektury v Bělehradě, Bratislavě a Berlíně, pokračuje tento rok projekt v Sarajevu, městě, kde česká architektura expandovala na přelomu XIX. a XX. století. Hlavní výstavou bude Generace +, s vernisáží 14. 11. v 18:00. Poté se bude místnímu publiku promítat film Oko nad Prahou. Hlavní částí Maratonu je sympozium, plánované na 15. 11. 2014 v Historickém muzeu v Sarajevu.

Maraton české architektury v Sarajevu

Zvolili jsme prezentaci české architektury skrze prohlášení českých architektů o vlastní tvorbě a stavu architektury v republice. Výstava upřednostňuje osobní výběr vlastních prací před dokumentováním a prezentováním čerstvě dokončených domů. Cílem projektu není navazovat na romantickou pozici, kterou kdysi česká architektura v Bosně a Hercegovině měla, ale v první řadě jde o seznámení publika s porevoluční tvorbou a stavem architektonické scény u nás. Projekt je nastavením jakéhosi oboustranného zrcadla, kde se na půdorysu české architektonické produkce může vidět bosenskohercegovinská mladá architektonická scéna. Z druhé strany pro českou architekturu to bude tázání se, jak rezonuje soudobá česká produkce v zahraničí.

Jako hosty jsme pozvali jak české, tak i bosenské architekty. Z Čech jsou to Jaroslav Wertig z pražského atelieru A69 a Michal Palaščák z Brna. Z Bosny a Hercegoviny je to Maja Roso Popovac, která absolvovala architekturu v Praze na přelomu milénia a po návratu do Mostaru se podílela na rekonstrukci mostarského mostu, dále Vedad Islambegović z ateliéru Filter. Moderátorkou sympozia bude Armina Pilav.

14. – 23. listopad. 2014
výstava Generace +, Historické muzeum Bosny a Hercegoviny, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo

14. listopadu 2014
v 18:00 Vernisáž výstavy Generace+

Výstavu zahájí Chargé d’affaires České republiky v Sarajevu Klára von Kriegsheim Kadlecová.

15. listopad 2014
Historické muzeum Bosny a Hercegoviny, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo

Rozhovory o současné architektuře v České republice a v Bosně a Hercegovině,

12:00 - 13:30 Blok 1: Česká architektura v zahraničí – Bosna a Hercegovina
Yvette Vašourková a Igor Kovačević z CCEA - Praha, Prof. Dr.Ibrahim Krzović - Sarajevo

14:30 - 16:30 Blok 2: Práce mladých architektů v České republice a v Bosně a Hercegovině
Studio A69 - Praha, Michal Palaščák - Brno, Maja Roso Popovac - Mostar, Filter Arhitektura - Sarajevo

18. listopad 2014
Kino Kriterion, Obala Kulina Bana 2, Sarajevo

19:30 projekce filmu Oko nad Prahou o díle Jana Kaplického v kině Kriterion

Lokální partner: Udruženja za kulturu i umjetnost Crvena

Podpora: Ministerstvo kultury České republiky – odbor zahraničí
Velvyslanectví České republiky v Sarajevu
Mediální podpora: Architectuul, ERA 21, Oris

Program sympozia

sobota 15. 11. 2014

12:00 – 14:30

Rozhovory o architektuře v České republice a Bosně a Hercegovině dnes
Moderátorka: Armina Pilav, Ph.D., architekta urbanistka, Sdružení pro kulturu a umění Crvena, Sarajevo www.crvena.ba

12:00 – 13:30 Stůl 1

Česká architektura v zahraničí – Bosna a Hercegovina
Yvette Vašourková, architektka, Praha; www.ccea.cz, www.moba.name

projekty CCEA MOBA
Igor Kovačević , architekt, Praha; www.ccea.cz, www.moba.name

Architektonické vazby Česka a Bosny a Hercegoviny
Prof. dr. Ibrahim Krzović

Přínos českých architektů, architektury v Bosně a Hercegovině v období Rakousko-Uherska

Diskuse

13:30 – 14:30 Přestávka na oběd

14:30 – 16:00 Stůl 2

Práce mladých architektů v České republice a Bosně a Hercegovině

Jaroslav Wertig, architekt, A69, Praha; www.a69.cz
Z periferie do Prahy


Michal Palaščák, architekt, Brno
Vzdorující architektura


Maja Popovac, architektka, Mostar
Po Praze


Vedad Islambegović , Filter, Sarajevo, www.filter.ba
Architekt tady

Diskuse

Generace+

Generace+ je výstava prezentovaná v Sarajevu jako součást projektu Maraton české architektury, který proběhne od 14. – 23. 11. 2014.

„Dnešní trend ve vystavování architektury, jenž vychází z prezentace realizací prostřednictvím profesionálně vycizelovaných fotografií, vizualizací a projekcí, jsme odmítli. Nechceme zprostředkovávat záběry na stavby nebo pohledy do interiérů přes fotografické medium. Náš zájem se soustředil na myšlenky autorů, které tvoří orální historii české architektury od druhé poloviny dvacátého století do současnosti.“ (Igor Kovačević)

Generace+ je výzkumným projektem Centre for Central European Architecture (CCEA) zaměřeným na mapování tvorby a názorů tří generací českých architektů: generace 50+, jejíž příslušníci prožili studia i velkou část praxe v totalitním režimu, generace 40+, jejíž příslušníci se vzdělávali v době normalizace, kdy také nastoupili do praxe, která však po revoluci pokračuje v podmínkách tržní ekonomiky, a konečně generace 30+, jejíž příslušníci absolvovali studium i nástup do praxe v demokratickém státě.

Na začátku výzkumu stála otázka, zda v soudobé české architektuře existuje společný jmenovatel v podobě „generačního sepětí“, nebo zda je naopak charakterizována „generačními propastmi“ způsobenými rozdílnými společensko-politickými podmínkami posledních padesáti let, v nichž čeští architekti pracovali a pracují.

Orální historie české architektury

Projekt Generace+ je založen na autentických výpovědích jednotlivých architektů. Výpovědi zastoupených autorů se dotýkají politických změn posledních desetiletí z profesní i osobní perspektivy, architektonického školství, otázek autorit v oboru, kvality teoretického uvažování o něm a postavení architekta v dnešní neoliberální společnosti. Osobními postřehy jsou doprovázeny i prezentované práce.

Počet prací, které jsou u jednotlivých architektů představeny, vychází z příslušnosti ke generaci: architekti generace 50+ byli kurátory CCEA vyzváni, aby ze své dosavadní tvorby vybrali tři realizace, které sami pokládají za přelomové – ať už z profesního nebo z osobního hlediska. Architekti generace 40+ vybírali realizace dvě, generace 30+ pak jednu.

Vedle realizovaných projektů výstava představuje také projekty nerealizované – nepostavené domy nebo nerealizované soutěže, vyhrané i nevyhrané, neboť právě v nich se mnohdy projevuje autenticita a svobodnější architektonický názor. Nerealizované projekty jsou u příslušníků všech tří generací zastoupeny třemi pracemi. Výstava představuje také diplomní projekty zastoupených architektů, jež zpravidla zůstávají veřejnosti utajeny, ale jež mohou ukázat, v jakých podmínkách studovali a nabídnout možnost srovnání s dalším směřováním jejich tvorby.

Přestože architekturu, na rozdíl od jiných umění, nelze tvořit samostatně, rozhodli se kurátoři CCEA představit české architekty jako jednotlivce – nikoli jako hvězdy domácí scény, ale jako tvůrce, kteří se prezentují vlastními stanovisky, jež nejsou dezinterpretována vůlí investorů, nevolí úřadů ani jinými limity, jimiž je architektura omezována.

Projekt nechce být „procházkou po soudobé české architektuře“. Chce se stát podkladem k úvahám o pozici architekta, o odpovědnosti profese vůči společnosti. Zároveň chce přispět k prolomení zažité představy, že oslovení architekta ke spolupráci znamená nedostižný luxus – i proto se kurátoři rozhodli seznámit návštěvníka s architektem „osobně“: s jeho názory, jeho prací i jeho podobou. Součástí výstavy jsou fotografie všech zastoupených autorů v životní velikosti.

Ke spolupráci na výběru architektů reprezentujících zastoupené generace byli přizváni tři teoretici architektury: Rostislav Koryčánek – generace 50+, Jana Tichá – generace 40+, Adam Gebrian – generace 30+.

Seznam vystavujících

50+: 16 architektů – Mirko Baum, Jan Bočan, Josef Kiszka, Ivan Koleček, Ladislav Lábus, Jan Línek, Miroslav Masák, Vlado Milunić, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Viktor Rudiš, Jiří Suchomel, Petr Suske, Jaroslav Šafer, Alena Šrámková, David Vávra

40+: 19 architektů – Markéta Cajthamlová, Jakub Cigler, Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Jan Jehlík, Milan Jirovec, Roman Koucký, Pavla Kordovská, Michal Kohout, Radek Kolařík, Petr Malinský, Antonín Novák, Luboš Pata, Petr Pelčák, Tomáš Prouza, Alexandr Skalický, Ján Stempel, Jaroslav Zima, Ivan Wahla

30+: 18 architektů – Kamila Amblerová, Martina Buřičová, Adam Halíř, Pavel Hnilička, Marek Chalupa, Petr Janda, David Kraus, Kamil Mrva, Pavel Nasadil, Osamu Okamura, Jitka Ressová, Jan Schindler, Svatopluk Sládeček, Markéta Smrčková, Marcela Steinbachová, Prokop Tomášek, Petr Uhlík, Yvette Vašourková

Projekt organizuje: Centre for Central European Architecture (CCEA)
Podpora projektu v Sarajevu: Ministerstvo kultury České republiky
Kurátoři: Igor Kovačević, Zuzana Bodnárová, Yvette Vašourková
Spolupráce: Rostislav Koryčánek, Jana Tichá, Adam Gebrian
Editor textu: Zuzana Bodnárová, Markéta Žáčková
Korektura českého jazyka: Mikuláš Bryan, Markéta Žáčková
Překlad do anglického jazyka: Eva Srnová, Jarmila Archlebová, Petr Konrád,
Jana Kořínková, Richard Cedzo
Grafický design: Petr Štěpán
Sazba: Jana Bellanová
Fotografie architektů: Dan Harvan, Béla Remák, Michaela Dvořáková
Architektura výstavy: MOBA
Produkce: Centre for Central European Architecture
Mediální partneři projektu: Oris, Architectuul Berlin a Era 21