Mezinárodní konference HOUSING THE MASSES

Datum konání: 28.04.2015, 09:00

Úterý, 21. Duben 2015 - 0:00
| Napsal:

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně a Fakulta architektury a územního plánování TU ve Vídni ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a ContestingSpace – platformou pro moderní vývoj a teorii urbanismu Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci HOUSING THE MASSES na téma historie masového bydlení v Rakousku a bývalém Československu.

HOUSING THE MASSES

V Československu, stejně tak jako v Rakousku první a druhé pol. 20. století, sloužilo bydlení jako jeden z hlavních nástrojů organizace společnosti. Státem poskytované bydlení a jeho architektura a plánování definovalo každodennost městského života. Prvotní koncepty 20. let se v obou zemích postupně vyvinuly do specifických modelů v závislosti na rozdílném politicko-ekonomickém prostředí. Jakkoliv odlišné se tyto modely mohou na první pohled zdát vykazují zároveň i silné paralely.

Záměrem konference je podpora vědecké spolupráce na poli výzkumu meziválečného a poválečného bydlení ve střední Evropě. Konference je zároveň otevřena i široké veřejnosti. Těšíme se na Vaši účast!

Datum: 28. dubna, 2015

Místo: Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno

Začátek: V 9:00 hod.

Vstupné: 30,- Kč

Jazyk: Konference bude probíhat v angličtině.