Návrh na komunitní centrum v Říčanech vzejde z architektonické soutěžě

Datum konání: 14.11.2016, 12:00

Středa, 12. Říjen 2016 - 13:30
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Město Říčany vypsalo koncem záři architektonickou soutěž o návrh nového komunitního centra. Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu stavby včetně úpravy venkovních ploch na řešeném pozemku. Komunitní centrum s charakterem víceúčelového zařízení bude situované v exponované lokalitě, na Komenského náměstí v Říčanech.

Logotyp města Říčany – foto © Město Říčany

Budova kina na řešeném pozemku, není v provozu již několik let a není v dobrém stavebně technickém stavu. Vyhlašovatel soutěže rozhodl stávající objekt kina zbourat, zachování objektu nebo jeho části je však na úvaze soutěžících. Návrh demolice kina není součástí předmětu soutěže.

Komunitní centrum poskytne sociální poradenství a sociální služby v ambulantní, ve výjimečných případech i terénní, formě s cílem řešit nepříznivé sociální situace klientů a jejich začleňování do společnosti. Součástí komunitního centra bude i kavárna, kterou bude moci navštěvovat i široká veřejnost. Vzhledem k tomu, že město řeší problémy s parkovacími místy, bude parkování řešeno v podzemním podlaží. (Předpokládaná maximální cena stavby vč. vestavěného interiéru, vč. úprav venkovních ploch je 39 mil. Kč vč. DPH. Tyto náklady neobsahují odstranění stávajícího objektu kina nebo jeho části ani mobiliář a další vybavení Komunitního centra.)

Město Říčany se nachází v těsné blízkosti hlavního města České republiky. Nejen díky dobrému dopravnímu spojení zde v posledních letech vzrůstá počet obyvatel i návštěvníků z tzv. skupin na okraji společnosti, lidí, kteří řeší své specifické problémy a složité životní situace. Město v současné době nemá k dispozici prostory, které by mohlo poskytnout pro práci s těmito lidmi, pro setkávání menších „komunit“ postižených konkrétním problémem. Z uvedených důvodů se vedení města Říčany rozhodlo zajistit výstavbu „Komunitního centra v Říčanech“.

Pro výstavbu byla zvolena lokalita Komenského náměstí, což je druhé největší náměstí v Říčanech. Na náměstí se nachází jeden ze dvou hlavních objektů městského úřadu, dále gymnázium, Dům s pečovatelskou službou Senior, prostory pro občanskou vybavenost, bytové domy a kino, které není již několik let v provozu. Po zahájení provozu volnočasového centra v Říčanech, kde je umístěno také kino, které odpovídá současným požadavkům návštěvníků, není již žádoucí znovu obnovovat provoz původního kina v nevelkém městě, jakým Říčany jsou. Objekt kina není v dobrém technickém stavu, proto město Říčany upřednostňuje jeho demolici a výstavbu energeticky hospodárnější stavby včetně zvážení vhodnosti využití obnovitelných zdrojů energie. Eventuelní využití stávajícího objektu nebo jeho části nebude důvodem pro vyloučení z posuzování návrhů.

Stavební program pro komunitní centrum vyplývá ze schváleného investičního záměru a zároveň zohledňuje aktuální potřebu prostor pro organizace pracující se skupinami obyvatel na okraji společnosti a fungující na území Říčan. Cílem je vybudovat víceúčelové zařízení, které si klade za cíl zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytne sociální poradenství a sociální služby v ambulantní, ve výjimečných případech i terénní formě s cílem řešit nepříznivé sociální situace klientů a jejich začleňování do společnosti. Vzhledem k tomu, že město Říčany zajistilo výstavbu denního stacionáře pro seniory, nepředpokládá, že by objekt komunitního centra byl určen výhradně pro tuto skupinu obyvatel.

Aktivity, které bude centrum provozovat povedou k setkávání obyvatel komunity. Město Říčany jako investor předpokládá, že jednotlivé organizace budou sdílet místnosti, kde budou mít své pracovní zázemí a zároveň zde budou mít možnost řešit daný problém individuálně. V těchto prostorech bude zajištěno soukromí klienta, obdobně jako např. v ordinaci psychologa. Skupinové terapie bude pak možné pořádat ve větších multifunkčních místnostech.

Skupinové terapie mohou mít podobu klidovou i pohybovou, proto má investor požadavek na využití jednoho sálu i jako tělocvičnu. Součástí objektu bude i kavárna, v níž se bude moci prolínat život „běžné společnosti“ s životem lidí z okrajových skupin, kteří se rozhodli svoji situaci řešit. Samozřejmostí je potřebné sociální vybavení pro návštěvníky i pracovníky – terapeuty a bezbariérové řešení celého objektu.

Důležitým aspektem návrhu Komunitního centra je jeho urbanistický kontext a to především ve vztahu ke Komenskému náměstí a jeho formě. Ve stávajícím stavu je toto náměstí poměrně dobře vnímáno v prostoru před stávající školou, urbanistický rozsah náměstí (i dle názvu místa) je ale poměrně větší a zasahuje do oblasti řešeného pozemku a dále. Vyhlašovatel považuje za důležité, aby stavba Komunitního centra vlastnosti náměstí posílila.