Navštivte cyklus přednášek v Galerii Jaroslava Fragnera

Datum konání: 21.02.2017 (Celý den) - 16.05.2017 (Celý den)

Úterý, 21. Únor 2017 - 2:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Čtyři kapacity ve svém oboru vás provedou po estetické stránce prostoru a také po té prostorové stránce estetiky. Čtyři měsíce, čtyři večery, navštivte ten první ještě dnes!

Vývoj v architektuře neurčují pouze vnější okolnosti, jako jsou společenské změny, historické události či aktuální poptávka. Existuje i imanentní, vnitřní vývoj, vlastní „život tvarů“. V návaznosti na dílo francouzského teoretika a historika umění Henriho Focillona Život tvarů (Vie des formes), se přednáška zaměří na odlišení procesuálního a událostního charakteru architektury. Focillonovo pozoruhodné dílo zůstává aktuální a nosné i pro dnešní uvažování o umění, architekturu nevyjímaje, ač vzniklo v roce 1934. Spojení života jako principu proměnlivosti a pohybu s pojmem tvaru či formy jako označení čehosi stabilního naznačuje Focillonovo dynamické pojetí dějin umění – obzvláště zajímavé právě pro architekturu, která je ze všech uměleckých druhů nejvíce svázána s hmotou či materiálem.

Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Od počátku odborné dráhy je zaměřen na filosofickou estetiku, zejména fenomenologickou (Ingarden, Husserl, Scheler), a na estetiku výtvarného umění a filmu. Postupně se věnoval tématům temporality estetického prožitku a časové dimenze ontologie uměleckého díla. Vedle fenomenologie měl na něho vliv Whitehead, Bergson, Lévinas a Deleuze, sémiotika a (post)strukura­lismus. Jeho samostatné práce se týkají sebereflexivity, inherentní intersubjektivity ega, estetické distance a temporality estetického znaku.

Z cyklu přednášek Estetika prostoru & Prostor estetiky

V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky.

Program přednášek: 

21. 2. Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.: Život tvarů v architektuře

21. 3. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.d. : Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky

18. 4. PhDr. Ondřej Dadejík, Ph.D. : Centrum a periferie. O estetické zkušenosti obyčejného prostředí

16. 5. Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D. : Význam v architektuře

přednášky jsou zdarma, bez rezervace