Obec Moravské Bránice volá po soudobém obecním centru

Datum konání: 06.01.2017, 17:00

Čtvrtek, 8. Září 2016 - 10:30
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Starý obecní dům na návsi už nevyhovuje, hledá se nový. Obec Moravské Bránice na to jde přes architektonickou soutěž. Počítá se i s úpravou navazujícího veřejného prostranství, aby původní historické jádro obce získalo náležitou podobu.

Moravské Bránice, současná podoba návsi – foto © archiv organizátorů

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Obecního domu Moravské Bránice – víceúčelové budovy obecního úřadu s kulturním sálem a dalšími funkcemi. Návrh kromě prostorového, provozního a funkčního uspořádání vlastního objektu zahrnuje také úpravy navazujícího veřejného prostoru.

Stávající budova obecního úřadu se nachází v historickém jádru obce, v blízkosti původní návsi. Součástí řešeného území je i přilehlá zahrada a zastavěná parcela, které obec odkoupila s cílem výstavby nové multifunkční budovy. V okolí se nacházejí další objekty občanské vybavenosti – základní škola a obchod.

Obec má zájem zdůraznit statut místa coby centra obce nově navrženým objektem. Obě stávající budovy jsou ve špatném stavu, a to přesto, že na budově obecního úřadu byla částečně rekonstruována fasáda. Rovněž dispoziční, funkční a provozní řešení obou budov neodpovídá zamýšlenému budoucímu využití.

ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Účelem soutěže je výběr nejlepšího řešení předmětu soutěže, tzn. nalezení a ocenění nejvhodnějšího řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele obsažené v soutěžních podmínkách a soutěžních podkladech. Obec Moravské Bránice bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro zhotovení projektové dokumentace.

Autoři všech oceněných návrhů budou vyzváni vyhlašovatelem do jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění bude zadání zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací (dopracování návrhu stavby, dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení, realizační dokumentaci, dokumentaci pro výběr zhotovitele a součinnost při jeho výběru, případný návrh interiéru a autorský dozor).

Více informací na stránkách zadavatele nebo webu ČKA.