OTTA: Architektura a média

Datum konání: 23.10.2014, 16:00

Čtvrtek, 16. Říjen 2014 - 10:43
| Napsal:

Dovolujeme si Vás pozvat na neformální debatu z cyklu OTTA (Otevřený Think Tank Architektů) na téma Architektura a média. Akce se uskuteční v prostorách České komory architektů (Josefská 34/6, Malá Strana) ve čtvrtek 23. října 2014 od 16 h.

Česká komora architektů – logo

Smyslem debaty je vzájemně si sdělit očekávání světa novinářů a architektů, tak abychom prospěli společnému cíli: kvalitnímu prostředí, ve kterém žijeme. Vycházíme z vědomí toho, že architektura je komplexní obor, který se dotýká celé společnosti. Péče o naše prostředí odráží míru vyspělosti dané kultury, je důležitým ekonomickým nástrojem každé země a v neposlední řadě také původcem trvalých hodnot.

Akci budou moderovat Zuzana Hošková (tisková mluvčí ČKA) a Petr Janda (architekt, člen ČKA zabývající se propagací architektury). Přítomní budou rovněž architekti, kteří se propagaci architektury a publikování článků z oblasti architektury cíleně věnují. Následovat bude moderovaná debata se závěrečným shrnutím a výstupem v podobě tiskového materiálu. Pokud máte zájem mít také svůj krátký vstup, dejte nám prosím vědět.

Hlavní diskutované okruhy:

Jak vnímají architekturu média?
Je to design pro bohaté nebo synonymum pro veškeré kulturní prostředí, ve kterém žijeme?
Je architektura veřejné téma?
Je architektury v médiích hodně?
Jakým způsobem média vybírají témata?
Co média očekávají od architektů a ČKA?
Co je úkolem ČKA?
Jaká témata jsou pro média atraktivní?
Jakou formu spolupráce média upřednostňují?
Jaká specifika má propagace architektury?
Chybí českému prostředí kvalitní cena za architekturu?
Proč není v ČR žádný recenzovaný časopis o architektuře?
Jak aktivizovat zájem společnosti o prostředí, v němž žije?

Srdečně zveme všechny novináře, architekty, studenty architektury i veřejnost.

Těšíme se na Vás!

Pokud byste se chtěli zúčastnit, potvrďte svou účast na email iveta.konigsmarkova [at] cka.cc.