OTTA: Politika a architektura v poločase obecních voleb a po volbách krajských

Datum konání: 20.10.2016, 16:00

Pondělí, 17. Říjen 2016 - 9:30
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Diskusní setkání z cyklu OTTA přichází v říjnu s témou pozice architektury v komunální politice. Na setkání bude zhodnocen přístup městských zastupitelstev k veřejnému prostoru a promluví se i o jejich možnostech zohledňování tématu architektury, ve zbytku volebního období.

Česká komora architektů – logo

Kdy: 20. října 2016 v 16 h
Kde: Kancelář České komory architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Facebook události

Česká komora architektů soustavně upozorňuje na nedostatečné reflektování tématu architektury a péče o kulturní prostředí ve volebních programech komunálních zastupitelů i kandidátů na tyto posty. Důsledná péče o naše bezprostřední prostředí se přitom přímo odráží na kvalitě našich životů, a proto by jí měla být přikládána nemalá váha. Z tohoto důvodu Komora vydala několik přínosných materiálů zaměřených na komunální politiky a zastupitele, kteří o kvalitě prostředí v dané lokalitě rozhodují.

Předloni to byla Architektura pro komunální politiku, dále pak manuál Městský architekt či aktualizovaný program Architektura pro venkov. Před krajskými volbami pak text Architektura pro krajské volby. Současně Komora nabízí podporu při vyhlášení architektonických soutěží a intenzivně připravuje Manuál pro zadávání veřejných zakázek.

V polovině komunálního volebního období bychom proto rádi zhodnotili přístup zástupců měst a obcí k veřejnému prostoru, možnosti pro zbývající dva roky, stav tématu architektura v krajích a uplatňování strategického dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury ČR v praxi apod.

Více informací na webu ČKA a na Facebooku.