Přednáška architektky Caroline Bos

Datum konání: 01.10.2015, 19:30

Úterý, 29. Září 2015 - 11:50
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Tradiční rozdíly mezi kategoriemi, typologiemi a rozsahy se stírají: město - příroda, veřejné – soukromé, globální – místní, kulturní - komerční… vše je navzájem propojeno. A proto přístup k urbanistickému rozvoji, projektování a realizaci, založený na sítích a zpracování, se stává čím dál tím víc životně důležitým v době, kdy znalosti volně a neomezeně proudí mezi zainteresovanými subjekty. Realizace současných míst a prostor si vyžaduje znalost politických pravidel, flexibilní a prostorově technicky inovativní přístup ve všech vzájemných souvislostech se zaměřením na vědomosti.

Architektky: Caroline Bos (NL) - foto © Kruh o. s.

1.10. 2015 / 19:30 / Kino Světozor
Caroline Bos (UNStudio)
Kontakty, sdílení vědomostí a zainteresované osoby v procesech územního plánování

UNStudio chápe vědomosti jako ústřední prvek rozumného přístupu ve městech. Příkladem jsou firmy, které pracují v sociální oblasti a přešly od starého k mnohem inovativnějšímu hospodářství a které vyzdvihují komunikaci, otevřenou výměnu názorů a společnou kreativitu. UNStudio věří, že přijetím tohoto přístupu může architektura mnoho získat a hledá cesty k vlastní přeměně na otevřené studio založené na vědomostech. Ale jaký to má vliv na profesionální pozici lidí, kteří jsou v těchto sítích zapojeni, a zejména na pozici žen?

Ve stati sepsané společně s Tanjou Kullack pro první konferenci na téma Architektura ve vztahu k pohlaví, která se konala v Seville v roce 2014, zkoumá Caroline Bos, jak by měnící se podstata praxe v architektuře (od systému vyloučení ve formě profesionální a institucionálně definované a přísně vymezené sociální třídní vrstvy směrem k praxi propojených sítí) mohla mít pozitivní vliv na rovnost žen v této profesi. Při pražské přednášce by se Caroline ráda zaměřila na toto téma v souvislosti se svými zkušenostmi se společností UNStudio.

Vstup zdarma.
Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočená do češtiny.
Zapůjčení sluchátek pro tlumočení: 50 Kč

V rámci podzimního cyklu Architektky dále připravujeme:
čtvrtek 5. 11. 2015 / 20:00 / Kino Světozor / Dorte Mandrup (DK)
čtvrtek 3. 12. 2015 / 19:30 / Kino Světozor / Tina Saaby (DK)

5. DEN ARCHITEKTURY
3. 10. - 4. 10. 2015

FILM A ARCHITEKTURA
2. 10. - 4. 10. 2015