Přesahy architektury v měřítku

Datum konání: 10.05.2017, 18:30

Úterý, 9. Květen 2017 - 0:30
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Přijďte si do Plzně poslechnout Kavla Hniličku, architakta, urbanistu a teoretika. Bude převážně mluvit o vztahu měřítka stavby k obci, neváhejte se proto zeptat ani na konkrétní realizace, které podle vás měřítko narušují, nebo naopak naplňují. Přednáška se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 18:30 hod. v Café Papírna v Plzni.

Přesahy architektury

Tak jako v posledních letech i v letošním roce spolek Pěstuj prostor připravil pro veřejnost dvě série přednášek a diskusí o architektuře. Jarní cyklus bude věnován současné architektuře, a to vždy architektovi či architektce, jejichž tvorba se vyznačuje významnými přesahy mimo hlavní pole „praktické“ architektury. Hostem úvodního dílu bude architekt, urbanista a teoretik Pavel Hnilička, autor knihy „Sídelní kaše“ či tvůrce původní verze nových pražských stavebních předpisů. Svoji přednášku s názvem „Dům jako součást sídla“. Věnovat se bude tomu, jak se uvažování o měřítku stavby propisuje do měřítka obce a naopak.

Tématům spjatými s analýzou i navrhováním obcí (zejména jejich předměstských částí), s hustotou zástavby, velikostí i vzájemnou konfigurací jednotlivých budov a hledání pravidel pro jejich vznik se Pavel Hnilička, někdejší pedagog FA ČVUT a stávající místopředseda ČKA, věnuje ve své praktické i teoretické tvorbě. Kromě návrhů staveb zpracovává ve vlastním ateliéru i regulační a územní plány. V širokou známost vešel především díky úspěšné knize „Sídelní kaše“ (2005, 2012), v níž si vytyčil za cíl „rozkrýt fenomén suburbánní výstavby a naznačit východiska, jak problému čelit a jak nové kolonie rodinných domů stavět lépe, než je tomu dnes“. Jedním z dílčích témat publikace je analýza a kritika předměstských veřejných prostor.

Hnilička, který se podílel i na publikaci „Sub Urbs: krajina, sídla a lidé“, upozorňuje na to, že na předměstích se veřejným prostorům nedostává adekvátní pozornosti, a to jak kvůli nedostatečné koncentraci domů a jejich obyvatel (tedy hustotě osídlení), tak kvůli neochotě developerů vytvořit z části pozemků veřejná prostranství. Z předměstí se pak vytrácí městská atmosféra, minimalizované veřejné prostory jsou zanedbávány a stávají se přehlíženými a opuštěnými místy.Hnilička, který se podílel i na publikaci „Sub Urbs: krajina, sídla a lidé“, upozorňuje na to, že na předměstích se veřejným prostorům nedostává adekvátní pozornosti, a to jak kvůli nedostatečné koncentraci domů a jejich obyvatel (tedy hustotě osídlení), tak kvůli neochotě developerů vytvořit z části pozemků veřejná prostranství. Z předměstí se pak vytrácí městská atmosféra, minimalizované veřejné prostory jsou zanedbávány a stávají se přehlíženými a opuštěnými místy.

Vytvářením podmínek pro realizaci intenzivní, ekonomické a dlouhodobě udržitelné výstavby, směřující k vyšší kvalitě života ve městě, se Pavel Hnilička soustředěně zabýval v letech 2012¬–2014, kdy v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vedl tým připravující nové pražské stavební předpisy. Za tuto práci, stejně jako za dlouhodobou osvětu v oblasti boje proti neudržitelnému rozšiřování sídel do krajiny, aktivitu ve vedení České komory architektů, sérii citlivých územních a regulačních plánů pražských příměstských obcí a kvalitní architektonické realizace byl v roce 2015 nominován na cenu Architekt roku.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl z cyklu Přesahy architektury se uskuteční ve středu 24. 5. 2017 od 18:30 hod. opět v Café Papírna v Plzni. S přednáškou nazvanou Ad triangulum – výzkum a experiment v architektuře vystoupí architekt, urbanista a teoretik Petr Hájek.