Přijďte dnes na diskuzi o nájemním bydlení

Datum konání: 30.05.2017, 18:00

Úterý, 30. Květen 2017 - 7:02
| Napsal: | Zdroj: tisková zpráva

Potřebujeme nájemní bydlení? Jaký je jeho sociální a ekonomický rozměr, jak moc jsou nájemní byty dostupné, jakou hraje ve městech roli finančně nenáročné bydlení, těmito a dalšími otázkami se prodiskutují v Galerii Jaroslava Fragnera od 18 hodin.

Galerie Jaroslava Fragnera

Diskuse proběhne jako doprovodný program aktuální výstavy s názvem NÁJEMNÍ BYDLENÍ / z APOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA, ve které otevírá v České republice dlouhodobě opomíjené téma. Vedle relativně krátké historie tématu u nás představí fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a řadu zajímavých architektonických, urbanistických i sociálních řešení.

Diskutovat přijdou

PhDr. Matěj Stropnický - předseda Zelených, zastupitel hl. m. Prahy a MČ Praha 3

doc. Ing. arch. Michal Kohout - FA ČVUT, UNIT architekti

Mgr. Jan Sládek - FF UK, katedra sociologie

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. - PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Mgr. Anna Ježková MBA - Česká společnost pro rozvoj bydlení

Ing. Michal Tesař - Agentura pro finančně dostupné bydlení z.s.

 

Více info a aktualizace najdete zde.