Přijďte na BIM DAY 2014 diskutovat o budoucnosti stavebnictví!

Datum konání: 27.11.2014, 09:00 - 18:00

Středa, 19. Listopad 2014 - 10:09
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Jste připraveni na BIM revoluci? BIM Revoluce je tady! Takový je podtitul výroční konference BIM DAY 2014, organizované Odbornou radou pro BIM, která se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v Národní technické knihovně v Praze. Na téma BIM se nebude jen přednášet, o problematice se zavádění metodiky BIM do současné praxe u nás i Evropě se bude především diskutovat.

BIM DAY 2014

Na výroční konferenci BIM DAY 2014 se představí celá řada předních zahraničních i domácích odborníků na problematiku zavádění metodiky BIM. Z těch zahraničních nesmíme zapomenout zmínit odborníky na problematiku BIM, jakými jsou Steve Spark [4Projects by Viewpoint]a Paul Nelmes [SKANSKA UK] z Velké Británie, Christoph Eichler [BEHF architects] z Rakouska či Thomas Liebich [buildingSMART International] nebo Lutz Bettels [Bentley Systems], oba z Německa. Pestrou paletu zahraničních řečníků uzavírá inženýrka Katarzyna Knap-Miśniakiewicz z Polska. Šíři záběru ukrývající se pod zkratkou BIM mohou názorně demonstrovat odpolední panelové diskuze, kde bude dán prostor problematice BIM z rozličných úhlů pohledu. O metodice a zavádění BIM se proto bude diskutovat z pohledu investora (veřejného i soukromého), facility manažera, stavebních firem - generálního dodavatele včetně subdodavatelů, projektantů i architektů, tedy všech účastníků procesu výstavby. BIM bude rovněž diskutován na pozadí standardů a legislativy či ve vztahu ke vzdělávání odborníků znalých BIM, které bude praxe do budoucna potřebovat.

Proč BIM? BIM je změna!

Zkratku BIM tvoří tři slova z angličtiny Building Information Modeling, který je do češtiny překládán obvykle jako Informační model budovy, což je proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu. Ačkoliv definice BIM je poměrně jednoduchá, skrývá se za ní složitý mechanismus změn i nových požadavků na dosavadní a zaběhnuté způsoby práce, zavedené postupy či změny týkající se přehodnocení rolí a odpovědností na úrovni všech účastníků stavebního procesu. Pro úspěšné zavedení BIM je potřeba si uvědomit, že BIM se musí týkat všech účastníků ve stavebnictví!

BIM doma i ve světě

I letos oslovili organizátoři řadu odborníků ze zahraničí, kteří se představí jak v bloku přednášek, tak jsou připraveni se zapojit do tematických diskuzních panelů. BIM se však již prosazuje a prakticky využívá i v Česku, proto se v rámci přednášek i diskuzí představí také čeští odborníci, především Ti, kteří se také aktivně podílejí na zavádění BIM v ČR z pozice členů Odborné rady pro BIM v rámci činnosti sdružení.

V neposlední řadě bylo snahou organizátorů konference vytvořit platformu pro diskuzi nad zavedením BIM v podmínkách České republiky. Odborná rada pro BIM, respektive její pracovní skupina pro BIM & standardy a legislativu, proto připravila komentář k Evropské směrnici týkající se veřejných zakázek, kterou představí na konferenci pod názvem Návaznost informačního modelování budov (BIM) na směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU. Tímto dokumentem se Odborná rada pro BIM rozhodla oficiálně přispět do diskuze nad přípravami nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Konference BIM DAY 2014 se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 9:00 do 18:00 hodin v budově Národní technické knihovny v Praze. Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMDAY.cz.