Roudnická Galerie moderního umění zve na novou výstavu věnovanou tvorbě meziválečného výtvarníka Antonína Heythuma

Datum konání: 20.09.2018, 17:00 - 25.11.2018, 17:00

Pátek, 14. Září 2018 - 0:10
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Antonín Heythum/ scénograf, architekt a designér. Takový název nese nová výstava pořádaná Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem. Rozsáhlá expozice představí dílo tohoto opomíjeného českého meziválečného umělce velmi důkladně. K vidění budou nejen Heythumovy scénografické návrhy, ale například také ukázky jeho nábytkářské tvorby. Výstava bude slavnostně zahájena 20. září 2018 v 17 hodin v Galerii moderního umění, veřejnost ji pak může navštívit od 21. září až do 25. listopadu.

Antonín Heythum/ scénograf, architekt, designér, plakát k výstavě. Zdroj: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Fotoalbum: 

Český výtvarník Antonín Heythum (1901–1954) patří k důležitým byť často opomíjeným představitelům československého meziválečného umění. Jeho záběr byl velmi široký. Věnoval se scénografii, architektuře, grafice, navrhoval nábytek a výstavní expozice, ohledával možnosti různých uměleckých stylů a strategií. Účastnil se experimentů levicové avantgardy (byl dvorním estetickým poradcem bytové kultury mnoha literátů a dalších představitelů tehdejších intelektuálních kruhů, členem Děvětsilu, scénografem Osvobozeného divadla), ale zároveň byl i reprezentantem oficiální, státem financované a organizované kultury (byl scénografem Národního divadla, navrhoval Pavilon ČSR pro světovou výstavu v Bruselu v r. 1935). Činný byl i teoreticky.

Dílo a osobnost Antonína Heythuma jsou pravděpodobně známy jen hrstce zasvěcených badatelů, ovšem v zahraničí – především ve Spojených státech amerických, kam v roce 1938 emigroval, je považován za zakladatele oboru průmyslového designu. Jeho práce má v zámoří pochopitelně zcela jinou váhu. Antonín Heythum je příkladem univerzálně zaměřeného meziválečného umělce, působícího ve více odvětvích výtvarného umění, tvůrce, který své dílo sám teoreticky reflektuje a je pevně propojený se společenským a intelektuálním podhoubím své doby.

Výstava v režii tří autorů Mgr. Vojtěcha Poláčka, Mgr. Jakuba Potůčka a Mgr. Venduly Potůčkové Jurášové představí Heythumovo dílo v celé jeho šíři. Vystaveny budou jeho scénické návrhy ovlivněné konstruktivismem a poetismem, které vytvářel v druhé polovině dvacátých let především pro Osvobozené divadlo, a které hrály pro české výtvarné umění a divadlo přelomovou roli. Představíme ale také jeho práce pro Národní či Vinohradské divadlo. Na výstavě budou prezentovány také ukázky Heythumovy nábytkářské tvorby a jeho dílo architektonické.

Výstava odkryje nové skutečnosti na poli architektury a užitého umění. Poukáže na významnou spolupráci s Evženem Linhartem, předním představitelem českého funkcionalismu, a na některé pozoruhodné návrhy a realizace. Těšit se můžete na makety scén Osvobozeného a Národního divadla, pohled do ateliéru Josefa Čapka nebo do domácnosti básníka Františka Halase, na exponáty dvou dobových křesel Morrisonovského typu, včetně známého „básnického křesla“ Františka Halase, v němž měl básník podle představ tvůrce skládat své verše. Nahlédneme také do Heythumova života po roce 1938, kdy působil jako pedagog designu na univerzitách v USA a udržoval přátelské vazby s výtvarníky světového věhlasu – s manželi Eamesovými, Alexandrem Calderem, Manem Rayem, Frankem Lloydem Wrightem či Eero Saarinenem.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 21. 9. do 25. 11. 2018, úterý – neděle 10.00–17.00.