Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Datum konání: 31.03.2016 (Celý den)

Čtvrtek, 3. Prosinec 2015 - 9:24
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Správa pražských hřbitovů (SPH) vyhlašuje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy veřejnou anonymní jednokolovou urbanisticko-architektonickou projektovou soutěž na řešení Rozšíření hřbitova v Hostivaři, Praha 15 a ideový názor na ztvárnění a funkční využití navazujících prostor.

Hostivařský hřbitov se rozšíří. Podobu určí architektonická soutěž - foto © IPR

Cílem zadavatele je nalézt optimální řešení nově založeného hřbitovního oddělení, které bude svojí funkcí i výrazem splňovat základní podmínku – důstojné uložení zpopelněných lidských ostatků. Soutěžící mají absolutní možnost volby, jak téma uchopit. Architektonická soutěž na rozšíření hřbitova je v kontextu Prahy výjimečná, obdobné téma nebylo již dlouho zpracováno. Nejenom z tohoto důvodu je podtitulem soutěže otázka „Jak má vypadat hřbitov v době, která zavírá oči před smrtí?“

Charakteristika soutěže

Typ podle předmětu: urbanisticko-architektonická, projektová

Typ podle účasti: veřejná, anonymní

Typ podle počtu kol: jednokolová

Vyhlašovatel: Správa pražských hřbitovů ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Sekretář soutěže: Ing. Markéta Kohoutová

Datum odevzdání soutěžních návrhů: 31. březen 2016

Porota

Závislí: Mgr. Martin Červený, ředitel SPH; Ing. arch. Vladimír Lavrík, hlavní architekt MČ Praha 15; Ing. arch. Filip Ditrich, IPR Praha

Nezávislí: PhDr. Richard Biegel, Ph.D, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze; Ing. arch. Svatopluk Sládeček; Ing. arch. Jan Kovář; Ing. arch. Boris Redčenkov

Náhradník závislý: Julius Mlčoch, ředitel Pohřebního ústavu Hl. m. Prahy

Náhradník nezávislý: Ing. Jaroslav Svoboda, Gostiwar, z.s. – místní občanské sdružení

Kontakt – dotazy k soutěži: Bc. Jolana Danková | dankova [at] ipr.praha.eu

Bližší informace včetně soutěžních podmínek a podkladů na www.iprpraha.cz/hrbitovhostivar