Semináře Beton University

Datum konání: 06.11.2014 (Celý den) - 20.11.2014 (Celý den)

Středa, 5. Listopad 2014 - 15:13
| Napsal:

V listopadu proběhnou vzdělávací semináře z cyklu Moderní trendy v betonu na téma Provádění betonových konstrukcí a Betony pro dopravní stavby.

Semináře Beton University

Seminář Provádění betonových konstrukcí zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla - od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a možnostmi následných oprav.

Seminář Betony pro dopravní stavby seznamuje posluchače s požadavky na betony ze strany zadavatelů, problematikou modulu pružnosti nebo požární ochranou v tunelových stavbách a konkrétními betony pro dopravní stavby.

Seminář Betony pro dopravní stavby seznamuje posluchače s požadavky na betony ze strany zadavatelů, problematikou modulu pružnosti nebo požární ochranou v tunelových stavbách a konkrétními betony pro dopravní stavby.

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby
20. 11. 2014 – Ústí nad Labem – Clarion Congress Hotel

Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí
6. 11. 2014 – Brno - Hotel International
13. 11. 2014 - Plzeň - Parkhotel kongresové centrum

Vzdělávací projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání a ohodnocen 1 bodem pro členy ČKAIT a 2 body pro členy ČKA. Přihlášení na semináře probíhá prostřednictvím online registračního formuláře na www.betonuniversity.cz.