Slavnostní otevření Výstavní síně architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích

Datum konání: 21.06.2014, 13:00

Středa, 4. Červen 2014 - 10:17
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

V sobotu 21. 6. 2014 se ve Všechovicích v okrese Přerov, při příležitosti oslav 119. výročí autorova narození, uskuteční slavnostní otevření Výstavní síně Bohuslava Fuchse a stálé expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972, Život a dílo, projekty, realizace, kresby, modely a fotografie.

Výstavní síň Bohuslava Fuchse - Všechovice

Nosnou myšlenkou expozice je stálá připomínka odkazu osobnosti Bohuslava Fuchse v jeho rodném městě a podtržení významu jeho rodného, skromného a malebného kraje pro autorovu inspiraci, pracovitost, houževnatost a píli, díky nimž se dokázal prosadit.

Expozice je prostorově členěna do 3 navzájem propojených částí:

Výstavní síň, Studijní centrum a MicroCinema

Z hlediska obsahu se expozice dále člení do 7 oddílů:

• Výstavní panely dokumentující na fotografiích a vyobrazeních život a mnohostranné dílo architekta a umělce na příkladu 16 vybraných děl s odborným výkladem.

• Haptické — hmatové architektonické modely, vyrobené z kompozitního materiálu na bázi cementu, zpřístupňující veřejnosti a osobám s postižením zraku lepší představu o velikosti, tvaru a členitosti pěti nejvýznamnějších budov Bohuslava Fuchse realizovaných v ČR.

• Sádrová hlava, jejímž autorem je brněnský sochař, architekta a pedagog, doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský.

• Cenné knihy a monografie věnované dílu a životu všestranného architekta a umělce v místním a mezinárodním kontextu.

• Doprovodné knihy dokumentující na historických fotografiích vedle života Bohuslava Fuchse i jeho výtvarnou, uměleckou a architektonickou činnost. Součástí je soupis díla, bibliografie, studijní a teoretické texty a kniha modelů, dokumentující rozbor plasticity vnější formy a vnitřních prostorových vazeb u pěti vybraných budov.

• Audiovizuální prezentace, jejíž součástí je interaktivní průvodce životem a dílem Bohuslava Fuchse v ČR a na Slovensku, se záznamy rozhovorů s pamětníky, bývalými spolupracovníky, potomky Bohuslava Fuchse, majitelem hotelu Radun, architekty a historiky umění a architektury.

• Nábytkové prvotiny Bohuslava Fuchse z obytného domu pro spisovatele Jakuba Demla v Tasově u Třebíče.

Jednotlivé exponáty doprovází bohatá obrazová výbava, sestávající z archivních a současných fotografií, dokumentů, plánů, filmů, audiozáznamů apod. Expozice je věnována především odborné veřejnosti, ale je záměrně koncipována tak, že svým obsahem a obrazovou složkou zcela jistě zaujme i širší laickou veřejnost.

Záštitu nad slavnostním otevřením převzali ministryně pro místní rozvoj ČR Mgr. et Mgr. Věra Jourová a starosta obce Všechovice Radovan Mikuš

O výstavní síni:

Výstavní síň je situována v autorově rodném městě, nedaleko jeho rodného domu, v budově bývalé školy z roku 1888, v prostorách dříve využívaných Obecní knihovnou.

Otevřeno: středa 13 – 17 h, neděle 14 – 16 h

O expozici:

Expozice byla vytvořena v úzké spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a Muzeem města Brna, pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Palackého, Ph.D.

Na její přípravě se podíleli místní občané, zastupitelé, majitel zámku, partneři expozice, studenti a pedagogové Fakulty architektury VUT v Brně.