Týden otevřených kostelů Broumovska

Datum konání: 11.07.2015 (Celý den) - 17.07.2015 (Celý den)

Pondělí, 22. Červen 2015 - 12:50
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Na Broumovsku se na 11. až 17. července 2015 připravuje akce „Týden otevřených kostelů Broumovska“, která otevře všechny kostely v regionu. Otevřeny tak budou nejenom venkovské památky z broumovské skupiny kostelů, ale i kostely v Broumově, či Ivanitská poustevna v Teplicích n. M.

Týden otevřených kostelů Broumovska

Při zahájení v sobotu 11. července 2015 bude celá akce doplněna doprovodným kulturním programem, který bude zahrnovat např. představení původní benediktinské hudby, přednášku o barokní architektuře, komentované prohlídky z cyklu (Ne)tušené souvislosti, výstavu Broumovská skupina kostelů s fotografiemi Jana Záliše, ukázky využití digitálních technologií nebo koncert z festivalu Za poklady Broumovska.

Týden otevřených kostelů je výsledkem spolupráce Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Ústavu dějin umění AV ČR, ŘKF v Broumově a spolku Omnium. Cílem organizátorů je představit památky Broumovska nejenom návštěvníkům z Čech, ale i z Polska. Nejenom z blízkého polského příhraničí, ale i ze vzdálenějších oblastí, jako je např. Wroclaw.

„Týden otevřených kostelů Broumovska“ je provázán s červnovou akci studentů Univerzity Wroclaw - Český týden ve Wroclawi s řadou přednášek, diskuzí, setkáním polských bohemistů a v neposlední řadě i výstavou Broumovská skupina kostelů a zároveň i s Letní školou k barokní architektuře a umění, která proběhne v Broumově na počátku července.

Program Letní školy je určen především vysokoškolským studentům dějin kultury a umění a příbuzných oborů z Polska, Čech, Slovenska, ale i ze vzdáleného Slovinska či Bulharska. Vedle exkurzí a prohlídek zahrnuje i bohatý přednáškový program, kde účast již přislíbil např. prof. Bernhard Schütze z Univerzity Ludwig-Maximilians v Mnichově, prof. Jan Wrabec z Institut of Art History University ve Wroclawi, Barbara Murovec z France Stele Institute of Art History v Lublani, Barbara Balážová z Ústavu dejín umenia SAV a řada předních odborníků z České republiky. Pro studenty je připravena i samostatná studentské konference nebo v rámci večerního programu společný večer českých a polských rockových kapel v Broumově „KostelyFEST“.

Aktivity jsou připraveny v rámci česko-polských aktivit projektu Monumenta VIVA pod záštitou velvyslankyně Polské republiky v ČR paní Grażyny Bernatowicz, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, města Broumov a ČNK ICOMOS. Realizaci Letní školy významně podpořila Akademie věd ČR, dále pak Královéhradecký kraj, Nadační fond VEBA, Polský institut v Praze, či Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Na přípravě programu se dále podílí město Broumov, Národní památkový ústav a řada vysokých škol v ČR.

www.omniumos.cz