V Loosově bytě se bude přednášet o modernistické architektuře

Datum konání: 25.10.2017, 18:30

Pondělí, 23. Říjen 2017 - 0:28
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpárva

Druhý díl přednáškového cyklu Momenty introspekce, pořádaného spolkem Pěstuj prostor, se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2017 od 18:30 hodin v někdejším bytu manželů Krausových (jednom z tzv. Loosových interiérů) v Bendově 10 v Plzni. Přednášet bude opět dvojice odborníků. Historička architektury Lucie Valdhansová ze Studijního a dokumentačního centra Vily Tugendhat v Brně představí paralely mezi brněnskou a plzeňskou meziválečnou architekturou, Petr Domanický, kurátor Sbírky architektury Západočeské galerie v Plzni, se zaměří na plzeňskou moderní architekturu a na razantní proměnu, kterou město mezi válkami prošlo.

Jihomoravskou a západočeskou metropoli spojovalo v meziválečné éře působení význačných osobností tehdejší domácí stavby – například Jana Víška, Bohumíra Františka Čermáka, Jiřího Krohy, Františka Roitha, Jaroslava Rösslera a samozřejmě Adolfe Loose. Jak upozorňuje Lucie Valdhansová, stavební dějiny obou měst však utvářely především obecné praktické otázky rozrůstajících se moderních krajských center a jejich potřeb. „Paralely v urbanistickém a architektonickém vývoje obou měst v období první republiky lze nalézt nejen v hledání národního slohu zejména v návrzích veřejných budov a nájemních domů spolků a družstev, ale i v průniku modernistické architektury do historických jader obou měst a postupné dominanci purismu a funkcionalismu v jejich stavební kultuře, řešící bytovou otázku konce 20. a počátku 30. let minulého století,“ dodává Valdhansová.

Petr Domanický, který v druhé části večera představí plzeňskou architekturu let 1918–1945, připomíná, že situace Plzně na počátku 20. století byla natolik specifická, že město se v urbanismu a architektuře nemohlo stát druhým Brnem (či Hradcem Králové). Přesto byl vývoj města v uvedeném období obdivuhodný a představuje v novodobé historii města vlastně nejsvětlejší éru. „Ve městě tvořila řada vynikajících architektů místních i z hlavních center architektury a Plzeň procházela pozoruhodným procesem své postupné razantní proměny. Druhá světová válka tento trend zastavila a následně se město vydalo zcela jiným směrem, jehož důsledkem je i dnešní stav,“ doplňuje Domanický.

Vstupné na akci je 80,- Kč. Další díl z cyklu Momenty introspekce, jehož cílem je zprostředkovat zájmové i širší veřejnosti klíčová témata místní architektury 20. století a zasadit je přitom do celorepublikového rámce, se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 od 18:30 hod. v budově 20. základní školy v Brojově ulici. V rámci přednášky nazvané Plzeň a architektura sorely vystoupí s příspěvky o architektuře socialistického realismu v Plzni, v Československu i ve světě dvojice uznávaných historiků architektury – Martin Strakoš a Michaela Janečková.

Aktualizované informace jsou k dispozici ve facebookové události na adrese: bit.ly/momenty2