V Třeboni vyhlásili architektonickou soutěž na řešení Lázní Aurora

Datum konání: 10.02.2017, 12:00

Pátek, 14. Říjen 2016 - 11:30
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva
Město Třeboň vyhlásilo počátkem října urbanisticko-architektonickou soutěž na revitalizaci příjezdových a vstupních částí Lázní Aurora. Prostor by měl být atraktivní a reprezentativní, zároveň by měl posílit význam a identitu těchto jihočeských lázní. Celkové investiční náklady na stavbu by neměly překročit 100 milionů Kč.
Předprostor Lázní Aurora v Třeboni, současný stav – foto © Město Třeboň

Návštěvnost Lázní Aurora se v posledních letech zvyšuje. Příjezdové venkovní prostory, včetně parkovacích ploch a navazujících odbavovacích a společenských prostor ale neodpovídají současným potřebám a trendům. „Město Třeboň se proto rozhodlo uspořádat veřejnou anonymní urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Soutěž by měla přinést celou řadu různorodých řešení tohoto pro město Třeboň velmi významného místa. Věříme, že se nám touto transparentní cestou podaří vybrat pro město ten nejlepší návrh,“ sděluje starostka Třeboně Terezie Jenisová, která zároveň zasedne v porotě posuzující návrhy.

„I přes dílčí rekonstrukce a dostavby zejména v ubytovací a léčebné části budov, k nimž v posledních patnácti letech došlo, zůstaly právě přístupové části lázní v podstatě stejné, jako v roce 1975, kdy byla stavba Lázní Aurora dokončena,“ říká jednatel Lázní Aurora a Bertiných lázní Třeboň Milan Kramárik. V době svého vzniku byl areál ukázkou vynikající architektury přelomu 60. a 70. let. Potřeby klientů se ale vyvíjejí a je proto nutné provozy neustále modernizovat. „Potřebovali bychom zatraktivnit exteriér i interiér příjezdové části lázní, především zajistit funkčnost prostoru, přívětivé a plynulé odbavování klientů,“ doplňuje Milan Kramárik, který bude rovněž členem odborné poroty.

Předmětem urbanisticko-architektonické soutěže, do níž mohou projektanti přihlašovat své návrhy řešení až do poloviny února příštího roku, je tedy revitalizace venkovního prostranství a vstupních prostor, zvýšení kapacity parkování o minimálně 170 míst, vhodné řešení dopravní průjezdnosti a obslužnosti a navržení nových vstupních prostor a recepce.

„Zadání soutěže není jednoduché. Kromě architektonického řešení interiéru vstupní části hlavní budovy je úkolem soutěžících zabývat se urbanistickými souvislostmi v celé severní části areálu, kudy se přistupuje k hlavnímu objektu. Přitom se nesmí zapomínat na bezbariérové přístupy a snadnou orientaci. Návrhy by měly hledat i odpovědi na otázku, co vytváří neopakovatelnou lázeňskou atmosféru a to ve všech ročních obdobích. Důležité je vytvořit kvalitní místa pro návštěvníky a obyvatele, místa pro setkávání a odpočinek, kreativně pracovat s vegetací, osvětlením, mobiliářem, případně vodou a nezapomínat ani na umělecká díla,“ vysvětluje krajinářský architekt Vladimír Sitta, předseda odborné poroty.

V únoru příštího roku vybere porota složená z představitelů města, lázní i předních architektů ty nejlepší návrhy, jimž budou uděleny ceny a odměny v celkové výši 1 milion Kč. Autoři oceněných návrhů budou následně vyzváni do navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění, z něhož vzejde definitivní zpracovatel projektu.

Porota:

  • Terezie Jenisová, Aleš Valder, Milan Kramárik
  • architekti Jaromír Kročák, Karel Mrázek, Aleš Burian, Vladimír Sitta

Více informací na profilu zadavatele nabo na webu ČKA.