VI PER zve na zahájení výstavy Kosmo-klinické interiéry v Bejrútu, kterou připravil tým f-architecture

Datum konání: 23.11.2018 (Celý den) - 19.01.2019 (Celý den)

Čtvrtek, 22. Listopad 2018 - 10:59
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Plasticko-chirurgické kliniky v Bejrútu jsou častým cílem medicínské turistiky Blízkého Východu. Na místní prostory pro tělesné zkrášlování se zaměřil tříčlenný tým badatelské iniciativy z New Yorku f-architecture, který připravil pro karlínskou galerii VI PER výstavu s názvem Cosmo-Clinical Interiors of Beirut. Expozice představí estetiku interiérů hymenoplastických klinik, ale také kultury panenství a ideálního těla. Výstavu zahájí vernisáž 22. listopadu, bude ji však možné shlédnout až do 19. ledna příštího roku.

Cosmo-Clinical Interiors of Beirut, ilustrační foto k výstavě. Zdroj: VI PER
Fotoalbum: 

Výstava Kosmo-klinické interiéry v Bejrútu zkoumá utváření prostor, design interiérů a vnitřních pravidel klinik plastické chirurgie. Snaží se zviditelnit jejich roli při formování subjektů, utváření kultury panenství a ideálního těla. Obzvlášť Bejrút, toto hlavní město medicínské turistiky Blízkého východu, krásy arabských mýdlových oper a nadále přetrvávajících genderových a sexuálních norem, je místem, kde se zdejší záliba v tělesnu a jeho korekci potkávají v plasticko-chirurgických klinikách. Výstava vychází z estetiky interiérových prostor i architektonického pojetí budov hymenoplastických klinik vysledovaných v Bejrútu, ale zakoušených v globálním měřítku.

Panenství je dodnes podnětem zmocňování a sebevnímání žen po celém světě. Koncept panenství je vytvářen nejen v oblasti tělesné, ale také na základě rozmanitých architektonických operací, v prostorách, které jsou prostředníkem mezi subjektem a jeho tužbami. Klinika je místem, kde dochází ke znovuustavení těla a také jeho produkci. Architektura je zde chápána jako souhra technologického, sociálního a ekonomického – ne pouze jako fyzická, vystavěná realita, ale jako organizační síla působící na utváření souboru produkovaných a produktivních objektů.

Krajina komodifikovaného panenství je tvořena propojenými, kašírovanými interiéry: souborem mediko-kosmetických a vaginoplastických praktik, které jsou záměrně skryty za sestavou všedních schránek budov, zabezpečených virtuálních privátních sítí (VPN), diskrétních balíčků a neformálních sítí designérů, výrobců, distributorů, lékařů, pacientek/spotřebitelek a někdy dokonce i rodin (ne)počestných žen. Vizualizace prostorů těchto vzájemných výměn – sociálního kapitálu, sebeochrany a moci – ilustruje, jak jsou tělesné ideály zprovozňovány v jinak abstraktních rejstřících: mezi ekonomickými, regulačními, společenskými a rodinnými strukturami, které řídí správné vztahy mezi těly, což často znamená vztah, který slouží mužské touze na úkor potřeb žen.

feminist architecture collaborative (Gabrielle Printz, Virginia Black a Rosana Elkhatib) je tříčlenná badatelská iniciativa z New Yorku zaměřená na rozplétání současných tělesných politik týkajících se prostoru, a to jak v intimním, tak i globálním měřítku. Výstava Kosmo-klinické interiéry v Bejrútu je součástí rozsáhlého badatelského úsilí v oblasti zkonstruovaných kultur a ekonomik panenství.

English: VI PER Gallery cordially invites you to attend an artist talk and opening of the exhibition Cosmo-Clinical Interiors of Beirut by f-architecture. The event will take place on Thursday November 22, 2018 at 6 PM. For more information please visit: http://vipergallery.org/en/