Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě vyhlásila veřejnou soutěž na dostavbu kampusu

Úterý, 20. Listopad 2018 - 13:33
| Napsal:

Nedostačující prostory, nedokončený kampus. Po 69 letech své existence se Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě rozhodla doplnit svůj areál na Drotárskej cestě a vyhlásila jednokolovou architektonickou soutěž na návrh ubytovacího a stravovacího zařízení a technologického pavilonu. Výstavba těchto objektů, jež by na výsledky soutěže měla navázat, je jen první z mnoha etap, které univerzita do budoucna plánuje. Své soutěžní návrhy mohou účastníci odevzdávat až konce ledna 2019.

Architektonická soutěž ArtCampus, ilustrační foto. Zdroj: VŠVU Bratislava
Fotoalbum: 

Vysoká škola výtvarných umění (VŠVU) má v Bratislavě dlouholetou tradici. Založena byla již v roce 1949 a během své existence se stala největší umělecko-vzdělávací institucí svého druhu v celém Slovensku. Své „místo k životu“ našla škola v Bratislavě na Drotárskej cestě, kde čtyřicet let po založení, v roce 1981, byla realizována část projektu výstavby vysokoškolského komplexu podle architekta Dušana Kuzmy. Torzo objektu hlavní výukové učebny bylo koncem 20. století rozšířen o nástavbu vedenou pedagogy prof. Akad. Arch. Ing. Arch. Jánom Bahnom a Mgr. Art. Igorom Palčom. Ani nástavba však nepomohla k tomu, aby prostory provozu vysoké školy dostačovaly.

VŠVU se proto rozhodla vyhlásit veřejnou anonymní jednokolovou architektonickou soutěž na rozšíření univerzitního kampusu. Úkolem soutěže je návrh kolejí s jídelnou a technologickým pavilonem, které by doplnilo také dostatečné množství parkovacích míst (cca 180 míst). Navržené objekty by měly se stávajícími stavbami vytvořit ucelený a fungující komplex - ArtCampus, který by vyhověl interdisciplinární formě studia.

Cílem soutěže je návrh, který potvrdí společenský význam a prestižní postavení vysoké školy a pozvedne hodnoty nejen dané instituce, ale celé lokality a města Bratislavy. První etapu výstavby, jež by měla navázat na pořádanou soutěž, by měly v delším časovém horizontu následovat další etapy, zabývající se vznikem dalších výukových prostor, rektorátu a administrativního zázemí VŠVU či řešením volnočasových zón. Předpokládané náklady na realizaci 1. etapy jsou 9 000 000 eur.

Soutěž byla zahájena 25. října 2018 a účastníci mohou své návrhy odevzdávat až do 21. ledna následujícího roku. Výsledky zveřejní odborná porota na začátku února 2019. Autoři prvních tří nejlepších návrhů si mezi sebou rozdělí odměnu ve výši 39 000 eur.

Více informací na webových stránkách soutěže. 

POROTA:

univ. dipl. Ing. arch. Aljoša Dekleva M. Arch(Dist)AA – Deklava Gregoric Architects

Mag. arch. Ernst J. Fuchs – thE Architects

doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta – Projektil architekti

prof. ak. arch. Imrich Vaško – UMPRUM

prof. Ig. Mgr. Petr Hájek akad. Arch. - Petr H8jek Architekti

doc. Pavel Chroma akad. mal. - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

prof. Ing. Štefan Klein akad. soch. - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave