Architekt 10 | 2009

Čtvrtek, 22. Říjen 2009 - 12:55
| Napsal:
O hospodářské krizi slyšíme ze všech stran, ale dokud bezprostředně nezasáhne nás či naše okolí, nebereme ji příliš na vědomí. Často na tohle téma hovořím také s architekty – některým dramaticky ubylo zakázek, jiní si na nedostatek práce zatím nestěžují. Mluvím také o krizi s kolegy vydavateli a novináři. Mezi „ohrožené druhy“ lze bezesporu zařadit odborné časopisy, ARCHITEKT nevyjímaje.

Lépe jsou na tom tituly, které dostávají třeba ze strany oborových sdružení dotace, i když jsou jim v současnosti kráceny. Náš časopis odnikud dotován není, je to titul, který je plně závislý na placené prezentaci fi rem – a tuto oblast krize ovlivnila velice. První, co v rámci úspor každá fi rma udělá, jsou škrty ve výdajích na inzerci. Je to krátkozraké, ale je to tak. I v době před krizí jsme sváděli lítý boj o život a velkou část energie, kterou bychom raději věnovali zkvalitňování časopisu, jsme utápěli v hledání fi nančních zdrojů pro jeho vydávání. Současná situace je pro nás smrtící a donutila nás učinit některé zásadní kroky, které by mohly vést k záchraně titulu, který bez přerušení vychází již 55 let.

Již příští číslo bude označené jako 11, 12/2009 – bude tedy dvojčíslem, posledním v tomto roce. Příští rok budeme vycházet jako dvouměsíčník. Uspoříme tak náklady a získáme větší časový prostor mezi jednotlivými čísly k zajištění prostředků k jejich vydání a také samozřejmě více času pro zkvalitnění práce, zkvalitnění obsahu.Vy, jako naši čtenáři, nám můžete také pomoci. Tou pomocí je předplatné. Když si předplatíte ARCHITEKT, získáme stabilní jistotu a prostředky na pokrytí určité části našich nákladů, vy získáte slevu a pohodlí dodávky časopisu až do domu. Stačí přečíst a vyplnit objednací lístek, vložený do tohoto vydání.

Dnešní moje slova NA OKRAJ nejsou nijak radostná – máme prostě velké starosti,znáte to. Věřím však, že podzim a zima nebudou příliš chmurné, že přežijeme – ostatně po nich vždy přichází jaro.

JULIUS MACHÁČEK, ŠÉFREDAKTOR

1 přestavba tovární budovy AF BKK, Praha 9 / strana 4
2 areál fi rmy v Bílovicích / strana 24
3 AID, výstava studentských prací / strana 70
4 přestavba výměníkové stanice, Varnsdorf / strana 32
5 Cornlofts Šaldova, Praha-Karlín / strana 44

EDITORIAL
01 NA OKRAJ / JULIUS MACHÁČEK
 
SLOVO
02 JAN SAPÁK
 
TOP REALIZACE
04 PŘESTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK, PRAHA 9 / MARTINA BUŘIČOVÁ, ŠTĚPÁN KUBÍČEK / CARAA /
PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK / RECENZE MARKÉTA ŽÁČKOVÁ
 
REKONSTRUKCE
24 AREÁL FIRMY V BÍLOVICÍCH / KAMIL MRVA, LUDĚK DEL MASCHIO / RECENZE MICHAL JANATA
32 PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, VARNSDORF / BORIS ŠONSKÝ, RADOMÍR GRAFEK / RG PROJEKT
38 ŠUPINÁČ, OSTRAVA / TOMÁŠ HAVLÍČEK, PAVEL MAGNUSEK, MARTIN HLOH / LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI
 
REALIZACE
44 CORNLOFTS ŠALDOVA, PRAHA-KARLÍN / BAUMSCHLAGER – EBERLE
 
REKONSTRUKCE
50 REKONSTRUKCE BÝVALÉ VOZOVNY, PRAHA 7 / ALENA ŽENTELOVÁ, JIŘÍ ŽENTEL, ŠÁRKA JINKOVÁ
56 MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDL, ČESKÝ KRUMLOV / MIROSLAV TUPÝ / ATELIER DOMUS
60 VÝROBNÍ AREÁL WALTROVKA, PRAHA5-JINONICE / JAKUB CIGLER, VINCENT MARANI / CIGLER MARANI ARCHITECTS
 
VÝSTAVA
66 AID – AKCEPTACE INTERVENCE DESTRUKCE / STUDENTSKÉ PROJEKTY / TEXT BENJAMIN FRAGNER, PETR VORLÍK, TOMÁŠ ŠENBERGER
 
ROZHOVOR
84 S ARCHITEKTEM JIŘÍM SUCHOMELEM / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA
 
PROJEKT
 
VÝSTAVA
98 MALÝ DŮM PODLE A1
 
ARCHITEKTURA PŘED OBJEKTIVEM
102 JIŘINA HANKEOVÁ /TEXT MICHAL JANATA
 
ROZHOVOR
105 S BENJAMINEM FRAGNEREM O VCPD A PRŮMYSLOVÉM DĚDICTVÍ / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA
 
PROJEKT
108 CENTRUM MĚSTA 2030 NÁCHOD / ALEXANDR SKALICKÝ HISTORIE
109 LUX EX MACHINA II. DÍL / TEXT MICHAL JANATA
 
VÝSTAVA
112 RINTALA EGGERTSSON ARCHITECTS
114 ČESKÝ ARCHITEKTONICKÝ KUBISMUS / ZDENĚK LUKEŠ, DAN MERTA
116 MARTIN ROUBÍK – ARCHITEKT
 
OHLÉDNUTÍ
117 ZEMŘEL JAN FRÖML / TEXT ZDENĚK LUKEŠ HISTORIE
118 BRANICKÉ LEDÁRNY V PRAZE / TEXT YVONNE JANKOVÁ
 
RECENZE
121 ŠESTKRÁT BRNO V HLAVNÍ ÚLOZE / TEXT MICHAL JANATA
 
PUBLIKACE
123 PRO VAŠI KNIHOVNU

 

Klíčová slova: