Architekt 12 | 2008

Středa, 10. Prosinec 2008 - 1:00
| Napsal:
Ikonou proti své vůli – tak by mohl znít titulek ke článku o dvou stavbách, které se staly poutním místem milovníků nevšední architektury, aniž by o to investoři a následní uživatelé stáli. O případě prvním jsem se dozvěděl komunikací s architektem německého města Mechernich, který působil jako dozor při stavbě Zumthorovy kaple, o které v čísle píšeme. Rolníci, kteří si kapli v širém poli stavěli pro sebe a zklidnění svých duší, se nakonec stali jakýmisi kastelány – davy architekturychtivých turistů proudí den co den prohlédnout si Zumthorovo dílko. Město zde dokonce vybuduje parkoviště, vznikne občerstvení…

 

Případ druhý se týká našeho kolegy Martina Vernera. Jeho Hráň u Slavonic od Martina Rajniše je rekreačním objektem, postaveným v klidu polosamoty, záměrně dál od lidí. Jenže: publikovali jsme ji v Architektu (č. 4/08), David Vávra představil v televizní Šumné České Kanadě, Osamu Okamura nominoval na cenu Miese van der Rohe. K objektu jsou již vyšlapané pěšinky. Kdyby Architekt zkrachoval, uživí se kolega třeba provozováním parkoviště s občerstvením.

Poslední číslo tohoto roku jsme věnovali z velké části sakrálním stavbám a jejich problematice. Mnoho nových u nás nevzniká – ostatně ani jinde ve světě. Nás zaujal kostel v Ostravě – Zábřehu od Marka Štěpána, který jsme po delších diskuzích zpracovali jako TOP REALIZACI. Přinášíme i další sakrální stavby. Také zajímavé projekty kostelů od architektů Fránka, Krejčíka a Mocové, které čekají na realizaci. K tématu je zaměřen i rozhovor Michala Janaty s Michalem Sborwitzem. Miloš Florián komentuje očima pedagoga letošní přehlídku diplomových prací studentů FA ČVUT. Teoretické statě Zdeňka Bureše, Petera Pásztora či Petera Krajčího toto číslo rámují. I další materiály mají tentokrát bližší vazbu na architekturu v souvislosti s člověčím duchovnem. Ostatně blíží se Vánoce, čas pro zastavení v našem hektickém, materializovaném životě, ale z nás si příklad prosím neberte – vloni na Štěpána jsme intenzivně pracovali v grafi ckém studiu na korekturách… Za celou redakci přeji příjemné a klidné svátky, milí čtenáři.


JULIUS MACHÁČEK, ŠÉFREDAKTOR

Z obsahu čísla 12 | 2008

 

EDITORIAL
JULIUS MACHÁČEK

SLOVO

 • SAKRÁLNÍ PROSTOR / JOHANA BRONKOVÁ

  TOP REALIZACE
 • KOSTEL SV. DUCHA, OSTRAVA-ZÁBŔEH / MAREK JAN ŚTÉPÁN / PŘIPRAVILI MICHAL JANATA A MARTIN VERNER / DUCH VANE VRSTVAMI ZTIŠENÍ, RECENZE / MICHAL JANATA

  HISTORIE
 • CESTY A KŔIŹOVATKY ĆESKÝCH MODERNÍCH KOSTELŮ /KAREL RECHLÍK

  REALIZACE
 • KOSTEL SV. DUCHA ŠUMNÁ / MAREK ŚTÉPÁN
 • KAPLE SV. ANTONÍNA, ČERNÁ U MÉŔÍNA / LADISLAV KUBA, TOMÁŚ PILAŔ
 • KAPLE SMÍŔENÍ, DÁLNIČNÍ KAPLE, D5, ŚLOVICE / JAN SOUKUP / ATELIER SOUKUP
 • BRUDER KLAUS KAPELLE, WACHENDORF, NĚMECKO / PETER ZUMTHOR

  PROJEKT
 • BAZILIKA LIBREVILLE, REPUBLIKA GABON / ALENA MOCOVÁ / HELIKA
 • MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ, ČERNOŚICE, LITOMYŚL / ZDENĚK FRÁNEK
 • ŘECKOKATOLICKÝ KOSTEL ARCHANDÉLA MICHAELA, HRADEC KRÁLOVÉ / MICHAL KREJČÍK / TEXT JIŘÍ SUCHOMEL

  ROZHOVOR
 • S MICHALEM SBORWITZEM / KOSTEL JE SEN KAŽDÉHO ARCHITEKTA / PŔIPRAVIL MICHAL JANATA

  REALIZACE
 • KOLUMBÁRIUM, HORNÍ POĆAPLY / BOHUMIL FANTA / RECENZE KRÁSNÁ GEOMETRIE / PAVEL HALÍK

  SOUTĚŽ
 • CENA PETRA PARLÉŔE DIPLOMOVÉ PRÁCE
 • 9. ROČNÍK PŔEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2008 / DIPLOMOVÉ PRÁCE OČIMA ARCHITEKTA A PEDAGOGA / TEXT MILOŚ FLORIÁN

  REPORTÁŽ
 • ČTYŘIKRÁT ZA SAKRÁLNÍ ARCHITEKTUROU / PETR KLÍMA

  VÝSTAVA
 • HURÁ NA BERLÍN! / K VÝSTAVÉ INTERCITY: BERLIN-PRAHA / JOSEF VOMÁČKA / FRANZISKA EIDNER, JEANETTE MERKER, FEELINE MASSONE

  TÉMA
 • SAKRÁLNÍ PROSTOR POKRAĆOVÁNÍ SLOVA ZE STR. 2
 • DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ VAZBY A NÁROKY BOHOSLUŽEBNÝCH PROSTORŮ / TEXT ZDENĚK BUREŠ
 • AKO SOM SA STAL STAVITEĹOM CHRÁMU / PETER PÁSZTOR

  MEDAILON
 • DUCHOVNÍ PROSTORY PODLE BŔETISLAVA ŠTORMA / PETER KRAJĆÍ

  STUDIE
 • RODINNÝ DŮM, LETY U DOBŔICHOVIC / STEMPL & TESAR ARCHITEKTI

  VÝSTAVA
 • PROJEKTIL VE „FRAGNERCE“ SOUTÉŹ
 • STAVBA ROKU / RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ

  DESIGN
 • NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2008 / LENKA ŹIŹKOVÁ
Klíčová slova: