Architektonická geometrie v teorii i praxi

Pátek, 10. Duben 2009 - 2:54
| Napsal:
Dvěma přednáškami rakouských expertů vyvrcholí odborný seminář, jehož šestý ročník se chystá 22. dubna 2009 v Brně. V rámci Dne ocelových konstrukcí vystoupí jako zahraniční hosté Helmut Pottmann, profesor geometrického modelování a průmyslové geometrie na Technické univerzitě ve Vídni a René Ziegler, vedoucí inženýrského oddělení divize oceli a skla společnosti Waagner Biro.

Prof. Dr. Helmut Pottmann

Helmut Pottman je profesorem geometrického modelování a průmyslové geometrie na Technické univerzitě ve Vídni. Ve své práci překračuje běžnou teoretickou rovinu geometrie a hledá s její pomocí řešení na problémy z oblasti průmyslu, architektury nebo počítačové grafiky. Od minulého roku působí také jako ředitel Výzkumného centra pro geometrické modelování a vědecké zobrazovací metody na Technické univerzitě krále Abduláha v Saudské Arábii.

Helmut Pottman je také spoluautorem inspirativní knihy „Architectural Geometry“, která je dobrým východiskem pro všechny architekty pracujícími s nestandardními tvary či postupy. Je vědeckým ředitelem společnosti Evolute, která se zabývá výzkumem a konzultací geometricky náročných výpočetních a výrobních postupů.

 

 

Dr. R. Ziegler

R. Zeigler je vedoucí inženýrského oddělení divize oceli a skla společnosti Waagner Biro. Studoval Univerzitu v Karlsruhe a ve spolupráci s vídeňskou univerzitou a jejím institutem abstraktní geometrie vedl vědecký projekt „Computing Multilayer Freeform Structures for Architecture”. Pracoval na projektech jako například Dubai Festival City v Dubai, Whitecity v Londýně, NCC Spencer Dock v Dublinu nebo PalaisQuartier ve Frankfurtu.

 

 

 
 

PalaisQuartier - Frankfurt - Germany

 


 
 

PROGRAM
6. ročník Den ocelových konstrukcí 2009

22. dubna 2009

9:30
 

ZAHÁJENÍ, AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

10:00
 

ÚVOD, PŘIVÍTÁNÍ

10:15
 

OCEL V NÁVRZÍCH MLADÝCH ARCHITEKTŮ
blok několika vstupů mladých architektů (studentů a absolventů architektury) a ukázky jejich práce (školních projektů i realizací)

Ondřej Otýpka [CZ] | FA ČVUT v Praze
Miloslav Strigáč [SK] | FA ČVUT v Praze
Jiří Vítek [CZ] | FA VUT Brno

 
  OCEL V TEORII A PRAXI
12:00
 

Helmut Pottmann | TU Wien

13:00
  René Ziegler | Waagner-Biro Stahlbau
14:00  

DISKUZE

15:00
 

UKONČENÍPoznámky:
 

Změna programu vyhrazena
Vstup na akci volný
Den ocelových konstrukcí je ohodnocen jedním bodem v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.