7. ročník architektonické soutěže KOMA MODULAR má své vítěze

Pátek, 31. Červenec 2015 - 0:00
| Napsal:

Porotu oslovily nejen práce elegantní, ale i odvážné.

Vítězné projekty 7. ročníku soutěže - foto © KOMA MODULAR
Fotoalbum: 

V červnu se uskutečnilo zasedání poroty ve složení Tomáš Brix, Juraj Smoleň, Petr Šikola, Ondřej Chybík a Michal Krištof, která po pětihodinovém jednání a diskutování nad třinácti soutěžními návrhy určila tři vítěze.

Zadáním architektonické soutěže byla revitalizace rozlehlého neudržovaného pozemku bývalého továrního komplexu Kras-Haka v Brně, který se nalézá v těsné blízkosti Mendlova náměstí, jež sehrálo jednu z klíčových rolí při hodnocení výsledků. Zásadními kritérii bylo dodržení dvou hlavních podmínek soutěžního zadání – ohleduplné zasazení návrhu do existující městské struktury a vytvoření esteticky i dispozičně kvalitních forem sociálního bydlení.

Po několika kolech diskusí a prohlížení soutěžních prací došla porota k jednomyslnému výběru tří nejlepších, které se nejvíce vyznačovaly ohleduplností k okolí, estetickou kvalitou, zajímavým nápadem a kultivovaností formy prezentace.

Názor poroty na vítězné projekty

1. místo – (autoři: Ing. arch. Patrícia Botková, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Radovan Krajňák):

Zajímavé propojení stávající a nové zástavby velkorysým prvkem. Částečně se pohybuje v uličních čárách a vytváří dostatečně rozsáhlý vnitřní prostor s možností prostupu do okolní zástavby. Zachovává fragmenty původní zástavby a vytváří velký a detailně propracovaný komunitní dvůr. V rámci dispozic porota vyzdvihuje kvalitní přemýšlení o komunitním bydlení s akcentem na budování komunity včetně respektování kontextu. Prezentace je střídmá, jasná a na vysoké estetické úrovni.

2. místo – (autoři: Bc. Jan Kubát, Bc. Daniel Struhařík, Bc. Ondrej Palenčar):

Kvalitní komplexní návrh se srozumitelnou prezentací, který je realizovatelný. Detaily řešení odstupových vzdáleností a oslunění sice občas selhávají, převažující kvality však porota nalézá především v hierarchizaci veřejných prostorů, vytvoření kvalitního bydlení v zeleni vnitrobloků, které mají prostupnou strukturu. Naznačená etapizace využívá výhod modulární architektury. Modularita je zde sice přiznaná, ale přitom má mimořádně kvalitní estetický výraz. Komplexita celého návrhu je podpořena nejen kvalitními vizualizaceni, ale i fyzickým modelem.

3. místo – (autoři: Bc. Kryštof Foltýn, Bc. Jaroslav Matoušek):

Jde o avantgardní přístup, který je nutno ocenit. Nekonvenční a přitom koncepční způsob myšlení. Odvaha konceptu a jeho potenciální kvalita přesahuje lokální význam až do celoměstského měřítka. Naplňuje touhu Brna po vodě. Komunikuje s historickými souvislostmi dané městské čtvrtě. Využívá potenciál modulární architektury k tvorbě kvalitních mezonetových bytů. Škoda že chybí jejich prezentace formou vizualizací. Urbanismus v kontaktu s historickou zástavbou a celková figura návrhu působí rozpačitě. Kladně však porota hodnotí vtažení teplárny do života města.

Předání a výše cen pro vítězné projekty

Autoři tří nejlepších projektů byli podle pořadí úspěšnosti oceněni cenami v pořadí 30, 20 a 10 tisíc korun. Ceremoniál slavnostního předání těchto cen proběhl dne 26. 6. na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně, kde společnost KOMA MODULAR letos realizuje stavbu Českého výstavního pavilonu. Vítězům soutěže byla kromě finančního ohodnocení zajištěna návštěva EXPO i historického centra Milána včetně dopravy a ubytování.

Podrobnější informace o soutěži najdete na stránkách www.modularch.cz/soutez.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.