AC-CA - Architecture School Tower - čestné uznání 7

Pátek, 4. Duben 2014 - 0:00
| Napsal:

Poslední z řady projektů, jež získaly v mezinárodní ideové soutěži organizace AC-CA čestné uznání, představuje návrh polské dvojice architektů. Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření flexibilních studijních prostor pomocí pohyblivých buněk - krychlí.

Mobile cubes - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko - vizualizace exteriéru
Fotoalbum: 
Mobile cubes - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko - vizualizace exteriéru
Mobile cubes - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko - vizualizace exteriéru
Mobile cubes - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko - půdorysy
Mobile cubes - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko - půdorysy
Mobile cubes - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko - řez
Mobile cubes - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko - schema
Mobile cubes - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko - schema
Katalogový list: 
Autor Marta Komorowska, Bartosz Koszalka
Světadíl Asie
Země Spojené arabské emiráty
Město Dubaj
Datum projektu 2014

Mobile cubes (pohyblivé krychle)

Proč pohyblivé krychle

Flexibilita návrhu v různých zónách je jednou z jeho výhod. Přidáním buňky - krychle - jednoduše přidáte funkci, ale zároveň ji můžete opět odebrat nebo posunout na jiné místo. Konstrukce budovy je navržena tak, aby umožňovala další nástavby podle potřeby.

Studenti budou mít možnost navrhnout si své vlastní krychlové buňky např. pro výstavní účely. Změnou vnitřního uspořádání tak mohou vytvářet nová prostorová řešení. Je to velká výzva, ale současně také velká šance pro studenty, kteří si zkusí navrhnout řešení v rámci praxe přímo na škole a sledovat, jak se budova postupně mění, až do chvíle, kdy budovu opustí jako architekti.

Jednotlivé oblasti jsou v rovnováze

Vnější okruh budovy tvoří laboratoře, učebny, kanceláře apod., které jsou považované za soukromé prostory. Mezikruží představuje tzv. openspace, neboli „polosoukromé prostory“ Uprostřed je pak prostor určený pro komunikaci, neboli prostor veřejný.

Prostor je obecně rozčleněný do tří oblastí. Středová neboli centrální je určená pro vertikální pohyb. Openspace, ten je uprostřed, a dochází zde k různým aktivitám, studentů, profesorů i návštěv. Soukromý prostor se skládá z otevřených studijních prostor, soukromých útulných koutků pro studium, učeben, poslucháren i prostor určených k workshopům, ateliérů, prostor pro semináře, přednáškových síní, kanceláří a společenských místností.

Hlavním cílem je v těchto soukromých prostorách vhodně zkombinovat učebny a studovny s kancelářemi pro akademickou obec a výzkumnými laboratořemi, z čehož nakonec vzniká flexibilní prostor pro komunikaci mezi prostory i mezi studenty a pedagogy.

Návštěvníci se mohou dívat, jak architekti a budoucí architekti pracují v prostoru nazývaném openspace.

Flexibilní studijní prostory a možnost upravovat je díky pohyblivým buňkám – krychlím.

Jedná se o veřejnou budovu, a to díky funkcím, které budou přitahovat pozornost nejrůznějších sociálních i věkových skupin napříč společností.

Akademická půda a prostor pro studenty a pedagogy se na jednotlivých podlažích překrývá s cílem zlepšit jejich vzájemnou komunikaci.

Vybavení pro studenty: třídy, učebny určené pro pořádání seminářů, dílny s dvojitou výškou stropu, umělecké ateliéry spolu s přednáškovými sály mohou být umístěny podle potřeb.

Klíčová slova: