AC-CA - Architecture School Tower - vítěz

Středa, 9. Duben 2014 - 0:00
| Napsal:

Seznamte se s vítězným projektem mezinárodní ideové soutěže organizace AC-CA, který v tomto kole získala dvojice studentů architektury z USA. Jedinečný tvar věže stejně jako její zasazení do okolního terénu oslovilo celou porotu.

Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - vizualizace exteriéru
Fotoalbum: 
Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - vizualizace exteriéru
Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - vizualizace exteriéru
Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - vizualizace exteriéru
Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - vizualizace exteriéru
Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - vizualizace interiéru
Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - situace
Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - řez, schema
Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - princip řešení - schema
Blue Tape - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - vítěz - Evan Shieh, Ali Chen - USA - princip řešení - schema
Katalogový list: 
Autor Evan Shieh, Ali Chen
Světadíl Asie
Země Spojené arabské emiráty
Město Dubaj
Datum projektu 2014

Blue Tape (Modrá Páska)

Blue Tape neboli Modrá Páska je vertikálním pojetím typologie architektonické školy. Stavba je umístěna v těsném sousedství dubajské univerzity American University of Dubai a v přímém napojení na síť metra velkoměsta. Tento satelitní univerzitní kampus je sídlem mezinárodního architektonického programu, který poskytuje studentům jedinečnou příležitost se na špičkové současné úrovni vzdělávat na poli architektury, a to na půdě v rámci věhlasné věže dominující panoramatu Dubaje.

Základem projektu stavby Blue Tape je koncept tzv. prostoru pro vyvěšení (Pin-Up Space), prostoru, kde mohou studenti sdílet své nápady a myšlenky, navzájem spolupracovat a být přítomni akademické kritice svých projektů spolu s lektory, asistenty a kolegy. Stavba Blue Tape znovu objevuje a vymezuje trochu jinak tzv. „Pin-Up“ prostor coby integrální a stěžejní nástroj architektonického vzdělávání a upozorňuje tím na to, že v celé řadě současných vzdělávacích zařízení je často takový prostor pojímán zcela okrajově jako rozměrově zanedbatelný a degradovaný pouze na neupravené holé stěny.

V rámci typologie věže dochází k tomu, že běžně horizontální „Pin-Up“ prostor se stává vertikálním, přičemž vytváří vizuální, fyzické a konceptuální propojení s věží jako takovou. Když se pohybujete směrem vzhůru, prezentační prostor „Pin-Up Space“ jako by vytvářel konceptuální páteř rozsáhlého veřejného programu. Jsou tu učebny, místnosti pro organizování workshopů, přednáškové síně, knihovna a dokonce i prostory pro pořádání výstav (galerie). Vše potom kulminuje střešní terasou určenou k setkávání a společenským událostem. Všechny tyto společenské prostory jsou konceptuálním rozšířením páteřního prostoru a z vnějšku se na věžní konstrukci projevují jako formální „dutiny“, jež slouží jako symbolické a obecné vyjádření kontinuálního akademického prostoru.

Učebny jsou poté pojaty jazykem formální solidnosti, která ostře kontrastuje právě s dutinami páteřního prostoru. Podlaží, kde jsou umístěny učebny, vytvářejí jakousi rampu, která se obtáčí v nekonečné spirále kolem páteřního prostoru, a sice s otevřenou koncepcí, která dovoluje maximální flexibilitu pro nejrůznější potřeby a rozměry budoucích učeben. Studia, jako podpůrný prostor, podněcují představy, které nakonec vyplní páteřní prostor „Pin-Up Space“, který v návaznosti konceptuálně naplní v širším měřítku celý program.

Blue Tape (Modrá páska) nám také ukazuje, jak je při studiu architektury zásadní vazba mezi studenty a pedagogy. Kanceláře fakulty a celá administrativa je umístěna podél severozápadního vertikálního „křídla“ budovy, tyto místnosti jsou na každém podlaží v přímé návaznosti na učebny a díky tomu zde vzniká integrované vzdělávací prostředí. Otevřené prostory pro veřejnost připojené zde k věži odrážejí zásadní programy a vytváří venkovní prostory, které mají za cíl zprostředkovávat společenské a akademické interakce mezi studenty, jejich vrstevníky a pedagogy.

Hodnocení poroty

Tento projekt představuje, jak má vypadat zcela jasné pochopení zadání soutěže svou skvěle navrženou věží, která se jeví jako ideální prostor pro umístění architektonické školy. Prezentace je jasná a srozumitelná a noční pohled přesvědčivý.

Jedinečný tvar věže stejně jako její zasazení do okolního terénu oslovilo celou porotu. Pojetí v širším urbanistickém měřítku s ohledem na dopravu ve městě a jmenovitě dopravu hromadnou, kterou představuje propojení tunelem se sítí dubajského metra je působivé a vyjadřuje důležitý moment, jakým je spojení školy s realitou velkoměsta.

V neposlední řadě je rovněž zajímavá skutečnost, že se tvůrci tohoto návrhu rozhodli rozptýlit zóny pro odbornou praxi napříč celým objektem se záměrem vytvořit pocit trvalého propojení se studiem architektury. Je to věž, která je reálná, zkonstruovatelná, a dokonale zapadá do zvoleného terénu.

Klíčová slova: