Architektura jako magnet pro studenty

Pátek, 1. Srpen 2014 - 0:00
| Napsal:

Vysoké školy a univerzity vo Veľkej Británii zvádzajú každý rok veľkú súťaž medzi sebou o počet a kvalitu študentov. Študenti si svoju budúcu akademickú pôdu čoraz častejšie vyberajú nielen na základe referencií, tykajúcich sa kvality, obsahu a metódy výučby, ale aj na základe ponúkaných služieb pre študentov a kvality prostredia a architektúry školy.

Arup Associates - Fakulta inženýrství a informatiky, Coventry - foto © Klaus Sikora
Fotoalbum: 
Arup Associates - Fakulta inženýrství a informatiky, Coventry - foto © Klaus Sikora
Arup Associates - Fakulta inženýrství a informatiky, Coventry - foto © Klaus Sikora
Arup Associates - Fakulta inženýrství a informatiky, Coventry - foto © Klaus Sikora
Arup Associates - Fakulta inženýrství a informatiky, Coventry - půdorys
Arup Associates - Fakulta inženýrství a informatiky, Coventry - pohled
Arup Associates - Fakulta inženýrství a informatiky, Coventry - řez
Arup Associates - Fakulta inženýrství a informatiky, Coventry - prostorové schéma
Katalogový list: 
Ateliér Arup Associates
Světadíl Evropa
Země Velká Británie
Město Coventry
Suma 66 000 000.00
Měna EUR
Datum realizace 2013
Užitná plocha 15 000.00m2
Poznámka

Generálny projektant: Vinci S. A., Rueil-Malmaison

Navyše, čoraz viac študentov sa rozhoduje pre štúdium na konkrétnej fakulte aj podľa toho, ako vie škola zabezpečiť možnosť prepojenia získaných teoretických vedomostí s praxou už počas štúdia.

Najnovšia novostavba budovy Fakulty inžinierstva a informatiky univerzity v Coventry, ktorá bola slávnostne otvorená v marci 2013, je príkladom spojenia všetkých atribútov, ktoré študenti od naozaj kvalitnej školy očakávajú.

Coventry a jej obyvatelia aj predstavitelia mesta sa vždy orientovali na budúcnosť. Dôležitými motormi na ceste do budúcnosti a pri formovaní nových časov boli vždy vysoké školy, ktoré sú dnes sústredené v dvoch univerzitách: University of Warwick, ktorá sa nachádza juhozápadne od mesta, ako aj Coventry University, ktorej areál sa východným smerom napája na centrum mesta. Význam týchto inštitúcií sa zvýšil najmä po odchode automobilového priemyslu, ktorý bol kedysi dominantným odvetvím priemyslu v Coventry. V súčasnosti sa mesto rozhodlo, že sa bude orientovať na budovanie vedeckých základov pre rôzne segmenty priemyslu. A darí sa im to.

Podarilo sa im do mesta prilákať nové odvetvia a to najmä vďaka tomu, že univerzitné štúdium sa začalo spájať s praxou. Výrazne na prax orientovaný prístup k výučbe a výskumu, predovšetkým na univerzite Coventry, je významným posilňovačom intenzívnej väzby medzi podnikmi a vysokou školou. To, že na tom každý niečo získava, je zrejmé.

Univerzita ponúka talentovaným študentom a výskumným pracovníkom zaujímavé projekty, priemysel profituje z hodnotných výsledkov a môže získavať vedecky kvalifikovaných odborníkov priamo po ukončení na prax orientovaného vzdelávania.

Fakulta „inovácií“

Nová budova Fakulty inžinierstva a informatiky, ktorú hneď po otvorení vycerí nazvali fakultou inovácií, ilustruje svojim nekompromisným riešením priamo svoje určenie aj svoj význam, tak pre univerzitu ako aj pre obraz mesta.

Dokonale štvorcový pôdorys je obklopený dvomi budovami v tvare L, ktoré sú spojené v juhovýchodnom rohu vstupným priestorom vo forme skleneného átria.

Oddeľovacia medzera na diagonálne protiľahlom rohu otvára vnútorný dvor smerom k univerzitnému areálu a súčasne definuje priamu os pohľadu medzi átriom a centrom mesta. Menšia, jeden až štvorposchodová budova, nazývaná aj ako „prírodný blok“ najmä vďaka zelenej streche, neponecháva síce vďaka stavebnému napojeniu a svojmu materiálnemu jazyku žiadne pochybnosti o integrite celého súboru budov; ale je to skôr jej štvor až sedemposchodový sused, ktorý dáva tušiť, aký sa tu podal vysoký kreatívny výkon. Ako celý obvodový plášť budovy je aj celá plocha fasády „vedeckého bloku“ riešená z eloxovaného hliníkového plechu, kde špeciálna trojrozmerná forma návrhu kládla mimoriadne požiadavky na technickú realizáciu a vytvorila z fasády najnáročnejší prvok celého projektu.

Dizajn fasády: Silné riešenia v detaile

Celá fasáda hlavnej budovy je z individuálne profilovaných hliníkových panelov, napodobňujúcich zuby píly. Individuálne profilovanie hliníkových plechov kládlo, na základe mimoriadne štíhlej a hlbokej štruktúry profilu, najvyššie nároky na individuálnu prefabrikáciu. V súvislosti s plánovanou štruktúrou fasády, ktorá pozostáva z do seba zapadajúcich šesťhranných plástov a vzájomne naklonených fasádových plôch, sa vytvoril komplexný projekt fasády pre jej výrobu.

Základnými požiadavkami pre výrobu bola vysoká kvalita a optimalizácia spotreby materiálu. Po prepočítaní plôch a optimálnej štrukturalizácii boli fasádne plochy s približne 3 400 m2 rozdelené na takmer 2 400 ks jednotlivých plechov. Najmä pri projektovaní rozdielnych diagonálnych rezov profilovaných panelov boli potrebné náročné počítačové kresby, opierajúce sa o intenzívne výpočty, ktoré mali zabezpečiť najmä priebeh profilu zahŕňajúceho celý obvodový plášť budovy bez zakladania. Už aj tak zložité výrobné procesy boli optimalizované prostredníctvom vývoja špeciálnych zariadení pre komplexné diagonálne rezy, ktoré museli zohľadňovať všetky možné smery rezov resp. sklony fasády. V záujme dôsledného zabezpečenia kvality boli narezané a systematizované stavebné diely kusovo eloxované až v poslednom kroku výroby prefabrikácie.

Architektúra zvedavosti

Súhra profilovaného hliníkového plášťa, plástovej štruktúry plôch, nepravidelne umiestnených šesťhranných skiel s tieňovanými prvkami v tvare hliníkových poklopov a striedanie dovnútra a von naklonených plôch prepožičiava trojdimenzionálnej štruktúre fasády technickú estetiku, ktorá priamo pripomína ploché dosky počítačov (heslo: „počítačová architektúra“) a tým aj tu vykonávané počítačmi podporované činnosti. Súčasne návštevník zdržujúci sa vo vnútornom dvore sa cíti byť obklopený kulisami často citovaných sci-fi filmov, ktoré predbiehali technologický rozvoj, o ktorý sa tu usiluje alebo dokonca už realizuje. Celá budova reprezentuje architektúru zvedavosti, ktorá sa vyjadruje ako v abstraktnom, skreslenom jazyku foriem tak aj v čiastočne otvorených sklenených prvkoch, ktoré poskytujú v rovnakej miere zvedavé výhľady aj ohraničené informatívne náhľady.

Budova ako objekt výučby

Vo vnútorných priestoroch sa potvrdzuje tvorivo sprostredkovaná výzva chápať budovu ako vzorový príklad a výstavný objekt pre tu získavané a ďalej rozvíjané technologické schopnosti. Redukované použitie materiálu a obkladacích prvkov optimalizuje čitateľnosť otvorenej štruktúry: Všetky oceľové stĺpy a priečky nosnej konštrukcie sú označené veľkými farebnými písmenami s hodnotami ich nosnosti; nezakryté vedenia inžinierskych sietí zabezpečujú transparentnosť technického vybavenia budovy; surovo obité betónové plochy umožňujú študentom priamo sa zoznámiť s vlastnosťami a starnutím materiálov. Špeciálne vyvinutý systém riadenia budovy umožňuje trvalé zobrazovanie dôležitých dát na displeji vo vstupnom priestore. Ide napr. o údaje týkajúce sa spotreby energie a lokálne teploty a vďaka voľnému prístupu k technickým zariadeniam inžinierskych sietí môžu študenti pochopiť efektívnosť solárnych zariadení na streche rovnako ako aj funkcie kotla na biomasu a plynového kotla v suteréne.

Koncept vedy spojenej s praxou

Arup Associates koncipovali celú budovu v spoločných workshopoch s univerzitou pokiaľ ide o moderné interaktívne učenie na budove a v budove, samozrejme berúc do úvahy moderné komunikačné technológie. Otvorená štruktúra troch ústredných poschodí, vizuálne posilnená zapustenými prierazmi, ponúka ideálne podmienky pre interdisciplinárne práce medzi odbormi v rámci voľne riešiteľných pracovných plôch. Učebným priestorom, posluchárňam a priestorom pre vedeckých pracovníkov a administratívu sú vyhradené dve horné poschodia a vonkajšie okrajové priestory. Dielne v dvoch podzemných poschodiach ponúkajú vybavenie, ktoré presvedčí nielen milovníkov techniky: Letecký simulátor, kompletná letová monitorovacia stanica, vertikálne štartujúca stíhačka Harrier, hi-tech klimatická komora, jeden z najväčších kryomagnetov v Európe.

Najmä motory a kostry vozidiel, simulátory podvozkov a skúšobné stanice pohonov, prototypy pretekárskych automobilov a jednou známou závodnou stajňou sponzorovaný testovací veterný kanál reprezentujú dôsledne udržiavané spojenie s automobilovým priemyslom, ktorý má popri ostatných priemyselných odvetviach profitovať z výborných podmienok pre výskum a výuku v novej budove fakulty.

To, že je budova ekologická, so zelenou strechou a s využitím solárnych prvkoch, kotla na biomasu a s minimálnou energetickou náročnosťou, je už pre novostavby v Británii samozrejmosťou.

Aj u nás sa v poslednom období stále viac diskutuje o tom, že vysoké školy nereflektujú reálne potreby praxe a zdôrazňuje sa potreba ich vzájomného prepojenia.

V Coventry sa, vďaka iniciatíve predstaviteľom univerzity, mesta a miestnych podnikateľov, podarilo prepojiť akademickú pôdu s praxou. A to je, popri príjemnom prostredí a peknej architektúre, hlavným magnetom pre študentov, aby si v nasledujúcom akademickom roku podali prihlášku na štúdium tejto fakulty.

Převzato z partnerského časopisu EUROSTAV.