Ateliér 111 architekti navrhl rodinný dům s atriem jako odpověď na prostředí sídelní kaše

Středa, 13. Únor 2019 - 9:10
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

S fenoménem sídelní kaše se česká města potýkají již dlouhé roky. Spočívá v často nekoordinované výstavbě kolonií rodinných domů, která obce roztahuje do šířky a tím ničí jejich původní uliční strukturu a s ní i atmosféru místa. Sekundárně dochází také k plošnému obsazování zemědělské půdy. Sídelní kaše složené často z výstředních domků s pestrobarevnými fasádami a pseudoslohovými prvky postrádají také kvalitní veřejný prostor, jako jsou ulice či náměstí. Na všechny tyto jevy odpovídá nový rodinný dům v jihočeských Litvínovicích od studia Ateliér 111 architekti - citlivým vztahem ke svému okolí i asketickým výrazem.

Rodinný dům Litvínovice, Ateliér 111 architekti (Jiří Weinzettl) © BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Weinzettl
Ateliér ateliér 111 architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Litvínovice
Datum projektu 2014
Datum realizace 2018
Užitná plocha 218.00m2
Zastavěná plocha 262.00m2

Litvínovice se nacházejí asi pět kilometrů jižně od Českých Budějovic. Původní uliční strukturu přebíjí všemi směry se rozpínající sídelní kaše – zastavěné plochy vznikající developerskou formou zasíťování okolních dosud nezastavěných luk a polí. Kontext místa tedy představuje typický otisk současného masového přístupu k řešení otázky bydlení v rodinných domech v nově vznikajících příměstských čtvrtích. Devizu řešené rohové parcely spatřujeme v její orientaci vůči světovým stranám: jedná se o mírně svažitý pozemek směrem k jihu, který lze zpřístupnit i z ulice ze strany severní. Sedlovou střechu a omezenou výšku domu předepisují vydané regulativy. Morfologie okolí nenabízí významné dálkové průhledy. 

Kontrast mezi velikostí parcely (813 metrů čtverečních) a poměrně velkorysým stavebním programem nás vede k logickému – v obdobných čtvrtích však ne zcela běžnému umístění domu: využíváme krajních možností legislativou stanovených minimálních odstupů a objekt usazujeme pouhé dva metry od hranic veřejného prostoru. Z těchto dvou stran však nenavrhujeme oplocení. Domníváme se, že tak úzký pruh mezi plotem a domem nepřináší tolik pozitiv, jako rozšíření veřejného prostoru až k samotné zdi domu. Ulice tak získává plochu navíc – místo pro lokální zeleň, pro lavičku, pro hry dětí, pěknou výdlažbu, pro rychlé zaparkování vozidla mimo těleso komunikace.

Využitím krajních možností usazení domu nabývá na dimenzi i soukromá zahrada, která z protilehlé jižní strany na objekt navazuje. Půdorysně se dům nejvíce podobá písmenu „T“ vepsanému do nepravoúhlého čtyřúhelníku (polygonu) s jedním zaobleným rohem. Kratší z jeho dvou ramen zabírá garáž, dílna, technické zázemí a vstup se šatnou, umývárnou a toaletou. Projít ze zádveří do samotného nitra domu znamená protáhnout se pomyslným „uchem jehly“ a následně sejít po pěti schodech do rozevírajícího se hlavního obytného prostoru, jehož výška dosahuje ve hřebeni pultového stropu přes čtyři metry.

Kuchyň, jídelnu a obývák od sebe oddělují jen vložené nábytkové prvky. Požadavek maximální vzdušnosti a nestísněnosti umocňují i velká bezrámová okna spojující skrze krytou venkovní lodžii interiér se zahradou. Přes společnou centrální šatnu lze vstoupit do dvou dětských pokojů (orientovaných také na jih), koupelny, pracovny a ložnice. Poslední dvě jmenované místnosti se v celé své šíři otevírají francouzskými okny do venkovního atria – jakéhosi mikrosvěta, který od veřejného prostoru ulice odděluje jen 2,5 metru vysoká zeď. Ta nabízí 100% soukromí a předurčuje prostor například k instalaci houpací sítě, venkovní vany či sprchy. Slunce odrážející se o její zaoblený roh propůjčuje átriu příjemnou atmosféru už od samého brzkého rána. Zatímco interiér počítá s využitím řemeslných nábytkových prvků, přírodních materiálů i barev, vnějšímu výrazu domu přispívá určitá střízlivost – absence detailu (střešní plášť bez přesahu, omítka bez soklu, okno bez rámu). Jistá forma askeze – minimalizmu je v tomto případě odpovědí na v okolí všudypřítomnou přesycenost.