Basketbal za slunolamy

Úterý, 20. Září 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Ve dvou slohově výrazně odlišných budovách na pražském Pohořelci sídlí Gymnázium Jana Keplera. Historický blok před několika lety obohatila současná architektura – k východnímu křídlu funkcionalistického objektu byl přistavěn střízlivý betonový kvádr s tělocvičnou, ukrytou za fasádou ze slunolamů.

sporadical, Dostavba tělocvičny Gymnázia Jana Keplera – foto © Daniela Dostálková
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová
Ateliér sporadical
Generální dodavatel KONSTRUKTIS, a. s.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 6 - Hradčany
Ulice, číslo Parléřova 118/2
PSČ 169 00
Suma 22 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2008
Datum realizace 2009
Zastavěná plocha 558.00m2
Poznámka

foto © Daniela Dostálková, Jan Kuděj

Gymnázium Jana Keplera stojí v Praze 6 na Pohořelci. Funkcionalistická budova z roku 1932 má tvar nepravidelného T, areál vyplňuje blok mezi ulicemi Keplerova, Parléřova, Morstadtova a Hládkov.

Pozemek má dvě výškové úrovně. Ve spodní polovině je školní hřiště, nová tělocvična vznikla v horní části a navazuje na slepé západní křídlo s fasádou do Morstadtovy ulice. Její štítová stěna končí na hraně zatravněného terénního zlomu.

Hmota tělocvičny je jednoduchý kvádr z pohledového betonu. Barevná kombinace šedých tónů vychází z členění původní budovy. Její nejnižší podlaží, kam nově patří i tělocvična, tvoří sokl objektu a má povrch fasády z tmavošedého umělého kamene. V interiéru je dominantním odstínem světle modrá barva, použitá pro sportovní podlahu a akustické obklady stěn.

Nadměrné oslunění podélných fasád je tlumeno rastrem pevných slunolamů. Jednotlivé panely v ploše splývají a v detailu tvoří strukturu, která pro pozorovatele mění vzhled tělocvičny v závislosti na úhlu pohledu a odstupu od budovy. Slunolam uliční fasády je kotven k obvodové stěně, dvorní slunolamy jsou předsazené před prosklenou stěnou a lemují krytý průchod z šaten na venkovní hřiště. Velká část východní fasády je prosklená, podlaha haly přechází s minimálním výškovým rozdílem do zelené plochy. Prostor dvora se tak stává součástí interiéru.

Vnitřní půdorysný rozměr haly 7 × 26 metrů odpovídá požadavkům pro minimální školní basketbalové hřiště. Tělocvična má světlou výšku 7,1 metru. Usazení na terén i celková tloušťka konstrukcí jsou navrženy tak, aby byla zelená střecha s terasou přístupná přímo z knihovny ve třetím podlaží.

Konstrukce tělocvičny je z prefabrikovaných betonových dílců. Nosnou část tvoří skelet založený na pilotách, strop je z předpjatých TT vazníků, vnitřní i vnější stěny z panelů. Všechny betonové prvky jsou pohledové. Slunolamy jsou odlité z probarvené betonové směsi. Hala má podlahové vytápění. Podlaha je položena na pružném roštu se sportovním PVC povrchem.