Broumovská vila v novém kabátě

Čtvrtek, 21. Leden 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Cílem obnovy vily z konce 19. století byla nejen obnova fasád, odvlhčení suterénu a odstranění necitlivých stavebních zásahů minulých dob, ale i vytvoření prostředí vhodného pro mimoškolní vzdělávání dětí. K tomuto účelu byla upravena vnitřní dispozice domu a také vznikl nový objekt rampy s originální lavicí z místní stoleté vrby a symbolickým průhledem k nebi.

TRANSAT architekti, Vila Ulita - foto © Dušan Tománek
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Petr Všetečka
Ateliér TRANSAT ARCHITEKTI
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Broumov
Ulice, číslo Komenského 245
PSČ 550 01
Suma 16 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2011
Datum realizace 2015
Zastavěná plocha 386.00m2
Poznámka

Spolupráce – Karel Menšík, Markéta Čermáková, Jan Vrbka, Jan Gadziala, Jan Mattuš - statika, Zoja Matulíková - stratigrafický průzkum

Hlavní dodavatel – Myška Radek – Stavební firma

Foto: Dušan Tománek, Jiří Flegr, Dagmar Zbořilová, Petr Všetečka

Původně vila rodiny JUDr. Josefa Dimtera z let 1883-1885 byla po druhé světové válce a vyhnání německých obyvatel Sudet změněna na školní budovu. Dnes slouží jako Dům dětí a mládeže Ulita pro mimoškolní zájmy dětí. Na téma moudrosti a spravedlnosti - související s původní profesí majitelů - se smutnou ironií osudu upomínají sgrafita na fasádě, jako zázrakem uchovaná při nešetrných adaptacích v 60. - 80. letech 20. století.

Obnova domu sleduje několik témat: vytvoření bezbariérového vstupu a pohybu v domě, obnovu fasád do původní podoby (včetně oken, nahrazených typovými v 70. letech), restaurování sgrafit, vybourání zazdívek sloupové loggie, odvlhčení suterénu, výměnu střechy a celkové pročištění dispozice - přesun sociálního zázemí do nové přístavby na zadní fasádě domu.

Válcový objekt rampy s lehkým skleněným pláštěm zve do pevného domu, oba objekty jsou přitom orientovány do svého středu. Nový vstup reaguje na několik místních prostorových témat: lapidárnost palladiánské vily, lehkost nedalekého altánu-skleníku z 19. století a dynamiku dientzenhoferovského baroka. Ve dne je nádobou na sluneční světlo, za tmy zářícím zahradním lampionem.

Posláním domu dětí je mimo jiné výchova k péči o životní prostředí. Lavice uprostřed rampy je zhotovena místním truhlářem ze dřeva stoleté vrby, která stála u vstupu a po dlouhých úvahách o jejím zachování jsme se ji nakonec rozhodli skácet a vysadit z jejího proutí strom nový. Řez jejími letokruhy tvoří střed podlahy přístavby, místo koruny je nad ním symbolický průhled k nebi.