Bytový dům Plzeňská - nominace soutěže Olověný Dušan 2016

Čtvrtek, 7. Duben 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

V ateliéru Michala Kuzemenského a Ondřeje Synka lze většinou narazit na zadání poměrně velkého měřítka a nejinak tomu bylo i poslední zimní semestr. Jak vidno, Filip Šefl si s bytovým domem o velikosti celého bloku v kontextu motolského údolí poradil nadmíru dobře, a proto je i on jedním z nominovaných na Olověného Dušana 2016.

Filip Šefl, Bytový dům Plzeňská - foto © Olověný Dušan
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Filip Šefl
Škola FA ČVUT – Ateliér Kuzemenský & Synek
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 5 - Košíře
Ulice, číslo Plzeňská
Datum projektu 2016

Bytový dům – Plzeňská

Filip Šefl
Ateliér Kuzemenský & Synek

Košířským údolím na soutoku Plzeňské a Vrchlického hrdě pluje dům. Rozráží proud. Dává jasně najevo, kde začíná město. Kultivuje okolí. Střešní římska reaguje na přilehlé uliční fronty. Plechová střecha vykukuje nad okolní zástavbu. Dům tak dává o sobě vědět celému okolí. Kolemjdoucím nabízí ze strany od Plzeňské krytý prostor před obchodním parterem v podobě loubí. V denní dobu projdeme z loubí otevřenou mříží a objevujeme tajemství – průchozí obchodní dvůr. Druhé tajemství zůstává veřejnosti ukryto – prostor vnitrobloku je klidný, ukrytý a slouží pouze obyvatelům domu. Je svůj stejně jako lidé, kteří ho obývají.

Krátké video o projektu.

za porotu Zuzana Nacházelová:

V ateliéru Michala Kuzemenského a Ondřeje Synka je vždy odvedeno obrovské množství kvalitní práce. Stejně je tomu i letos. Ze všech vystavených projektů porota našla odvahu nominovat projekt, který si v daném území stojí sebevědomě a důstojně. Jako by trpělivě vyčkával, zda se mu skutečně podaří jít příkladem ostatním domům v apendixu Plzeňské ulice a dokážou společně vytvořit živou fungující čtvrť v značně zanedbané části města. Vždy, když projíždím Plzeňskou ulicí, prohlížím si okolní fasády a přemýšlím, jak honosná část města to kdysi byla. Přála bych si, ať se to podaří změnit. Urbanistické doplnění historického bloku na soutoku ulic Plzeňské a Vrchlického vypadá na první pohled samozřejmě a jednoduše, ale dané řešení vyžaduje řadu koncepčních úvah, které se zde podařilo zdařile definovat a po celou dobu návrhu udržet. S takovým přístupem by ambiciózní cíl návrhu kultivace rozbitých městských bloků dna Košířského údolí nemusela být až tak vzdálená budoucnost.